Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działkowcy apelują o zaniechanie działań mających na celu skierowanie ustawy do Trybunału" - 08.10.2014

STANOWISKO działkowców w sprawie stwierdzenia Prezesa Sądu Najwyższego RP o niezgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku


Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno" we Wrocławiu zgromadzeni w dniu 20 września 2014 roku na zebraniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjęli wiadomość o ponownym zamachu na możliwość spokojnej pracy i odpoczynku w ogrodach. Uchwalona tak nie dawno bo 13 grudnia 2013 roku ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wywalczona prawie 1  milionem podpisów obywateli Polski przygotowana przez prawników, przyjęta przez sejm, senat i podpisana przez Prezydenta RP od razu została zaatakowana przez Związek Miast Polskich, a gdy atak został odparty, ponownie przez Prezesa Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich jako sprzeczna z niektórymi zapisami w Konstytucji RP. Czy wobec tego należy sądzić , że rzesza prawników i posłów nie znała zasad prawa. Jak może być niezgodna z Konstytucją ustawa przed uchwaleniem konsultowana z wieloma ekspertami w tym konstytucjonalistami, a następnie uchwalona prawie jednogłośnie. Jak może być nie zgodny z Konstytucją zapis o demokratycznym przeprowadzanym w drodze głosowania wyborze przynależności do Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców czy utworzenia samodzielnego niezależnego stowarzyszenia. Działkowcy samodzielnie decydują czy pozostaną w Polskim Związku Działkowców czy nie. Może trzeba poczekać do zakończenia głosowań i ewentualnie Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców przestanie istnieć z powodu braku członków, a nie odgórnie decydować co dla działkowców jest dobre, a co złe. Uchwalona ustawa zdaniem działkowców spełnia ich oczekiwania, zachowane zostały w ten sposób tytuły prawne do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i prawa majątkowe dotyczące infrastruktury działkowej. Nie jest to jednak wygodne dla deweloperów i inwestorów komercyjnych, którym przeszkadzają enklawy zadbanego kosztem i siłami działkowców zielonego terenu miast. Dążą oni poparci partykularnymi interesami nieformalnych stowarzyszeń ogrodowych — nie mających nawet ogrodu do rozbicia Związku bo z rozdrobnionymi ogrodami będzie można zrobić wszystko -to znaczy zlikwidować. Przedstawiając powyższe obawy i argumenty działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno" we Wrocławiu liczą na ponowne przeanalizowanie sprawy i zaniechanie działań mających na celu skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego RP, rozbicie jedności działkowców, a w efekcie likwidację ogrodów przez Prezesa Sądu Najwyższego. A ponadto na niedostosowanie się do tych działań przez Panią Prof. dr hab. Irenę Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich i Panią Marię Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju jako nie uzasadnionych przynajmniej do czasu sprawdzenia funkcjonowania dopiero wprowadzanej w życie ustawy.

 

Wrocław, dnia 20 września 2014 roku.


/podpisy działkowców/

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.