Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Takie działania, jak przeciw nam działkowcom, niweczą inicjatywy obywatelskie" - 28.09.2014

STANOWISKO Zebrania Działkowców ROD „SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r.


My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Szarotka" w Rudzie Śląskiej, uczestniczący w Zebraniu Działkowców w dniu 30 sierpnia 2014 r. uważamy, iż zgłoszone przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich zastrzeżenia do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są bezpodstawne. Jesteśmy przekonani, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta w trybie inicjatywy obywatelskiej, za którą głosowali posłowie niemalże jednogłośnie, jest zgodna z Konstytucją RP. Uważamy, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich obliguje do solidnej pracy oraz pozycji po stronie obywateli i praworządności. Dlatego oburzającym jest kierowanie działań przeciwko tak wielkiej rzeszy działkowców na skutek sugestii stowarzyszenia nawet nie zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, za którego plecami stoi osoba łamiąca prawo. Kogo w takim razie reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich? — pytamy my działkowcy, którzy ciągle musimy, jak się okazuje, bronić się sami. Takie działania przeciw nam działkowcom niweczą inicjatywy obywatelskie, prowadzą do rozbicia PZD i skłócenia działkowców ze Związkiem. A wydawać by się mogło, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich winien służyć zgodzie, praworządności i przede wszystkim obywatelom. Dla takich działań prowadzących do podważenia konstytucyjności ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku — mówimy stanowcze „NIE". Ustawa daje możliwości dobrowolnego zrzeszania się. I na to Ogrody w całej Polsce mają czas do 18 stycznia 2015 roku.. Ponadto zarzut, iż PZD ma dominująca pozycję prawną i majątkową, co rzekomo „wywierało mrożący wpływ na inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego" jest co najmniej kolokwializmem. W naszym przekonaniu to właśnie PZD jest inicjatorem wielu inicjatyw obywatelskich społeczeństwa, a mrożącym są tylko i wyłącznie takie działania jakie reprezentuje Pani Rzecznik Praw Obywatelskich. A pozycję prawną 4.. majątkową PZD wypracowywał przez lata i stanowi ona dobro wspólne działkowców całego Związku. Dlatego apelujemy do Pani Minister, aby nie brała pod uwagę listu Pani Rzecznik, który narusza nasze prawa i wolności obywatelskie. Wyrażamy pełen sprzeciw dla, działań wszystkich chcących zmarnować dorobek działkowców.

Prezes Zarządu iwona Smieskol

Przewodniczący Zebrania Henryk Wiedehoeft

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio