Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Liczymy, że RPO usłyszy w końcu nasz głos" - 28.09.2014

Szanowna Pani Prof. d. hab. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. TULIPAN w Gorzowie Wlkp. wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko działaniu kwestionującym zgodność z Konstytucją RP, przepisów ustawy z dnia 13.grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez polski parlament i podpisanej przez Prezydenta RP . Jesteśmy też przekonani że podejmowane na walnych zebraniach organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 13.XII. 2013r decyzje o pozostaniu w strukturach PZD świadczy o powszechnej akceptacji przepisów tej ustawy. Jesteśmy zdumieni że kolejny raz podważane są przepisy regulujące zasady działań ROD. Wyrażamy nadzieję, że Pani Rzecznik usłyszy nasz głos i zaniecha dalszych działań zmierzających do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

/Podpisy/

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio