Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Domagamy się od Rzecznika Praw Obywatelskich pełnego poszanowania naszych praw" - 28.09.2014

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW                                                          Grudziądz, dn. 20.09.2014 rok.
Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Jabłonią"
86 — 300 Grudziądz, ul. Droga Kurpiowska


Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich
Prof. Irena Lipowicz Warszawa


Szanowna Pani,


My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Jabłonią" w Grudziądzu, na zwołanym w dniu dzisiejszym zebraniu wszystkich działkowców posiadających tytuł prawny do użytkowania działki w naszym ogrodzie, zgodnie z Art. 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu ROD „Pod Jabłonią" jako jednostki terenowej Polskiego Związku Działkowców. W opinii wszystkich jest to jedynie słuszna decyzja, gdyż dobrze znane sq nam mechanizmy funkcjonowania ogrodów w PZD, które gwarantują nam działkowcom bezpieczeństwo zachowania ogrodów jak również daleko idącą pomoc w rozwiązywaniu problemów. W naszej ocenie obowiązująca od 19 stycznia 2014 roku Ustawa o ROD w pełni zabezpiecza interesy polskich działkowców i brak jest jakichkolwiek podstaw do tego by kierować ją do Trybunału Konstytucyjnego! Ustawa ta, daje pełnię swobód obywatelskich w temacie zrzeszania się i przynależności związkowej i nie ma potrzeby wprowadzania innych rozwiązań prawnych. Lobby, które Szanownej Pani podsunęło taki pomysł ewidentnie działa na szkodę wielomilionowej rodziny polskich działkowców! Stąd też, jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej domagamy się od Pani jako Rzecznika Praw Obywatelskich pełnego poszanowania naszych praw!


W imieniu działkowców ROD „Pod Jabłonią"
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio