Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Powoływanie się na wystąpienia niezarejestrowanych stowarzyszeń jest nie na miejscu " - 23.09.2014

                                                                                                                      Kłodzko, dnia 22.09.2014 r.

 

                                                                                          Szanowna  Pani

                                                                                                            Dr hab. Irena Lipowicz

                                                                                                             Rzecznik Praw Obywatelskich   

                                                                                                                          Warszawa                                                                    

 

                                                               STANOWISKO

             Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran” w Kłodzku 

w sprawie podważania konstytucyjności nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

                                                        z dnia 13 grudnia 2013 roku.

          Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran” w Kłodzku, wyrażają swoje oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Panią  Rzecznik Praw Obywatelskich, działań zmierzających do skierowania, do Trybunału Konstytucyjnego korzystnej dla nas ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, celem zbadania zgodności z Konstytucją i wykorzystywania przy tym wypowiedzi zawartych w wystąpieniach Stowarzyszeń Ogrodów Działkowych, niezrzeszonych w ogólnokrajowym Stowarzyszeniu Ogrodowym Polskiego Związku Działkowców. Powoływanie się na wystąpienia niezarejestrowanych stowarzyszeń uważamy, że jest nie na miejscu i umniejsza powagi urzędu państwowego, tym bardziej, że nie brane są pod uwagę nasze wystąpienia tj. działkowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD.

          Wystąpienia stowarzyszeń niezarejestrowanych,  uważamy za bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego. Ponieważ główną intencją autorów tych wystąpień do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich jest żądanie likwidacji PZD i jego majątku. Polski Związek Działkowców jest organizacją skupiającą ponad miliona działkowców, jest on obrońcą  i ostają swoich członków, czego dał wyraz m.in. w okresie legislacyjnym, aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawy, której kształt jest wielkim kompromisem partii politycznych i różnych środowisk. W ustawie z 13 grudnia 2013 roku, którą działkowcy wywalczyli w wielkim trudzie i poświęceniu zawarte są fundamentalne zasady i prawa zapewniające trwały rozwój ogrodnictwa działkowego, samodzielność i niezależność Związku oraz zabezpieczone są w pełni interesy Państwa i całej rzeszy działkowców i ich rodzin.

           Jednocześnie naszym zdaniem postanowienia ustawy realizują w pełni wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku, a przede wszystkim zapewniając pluralizm w ogrodach i wolność zrzeszania się działkowców w stowarzyszenia. Taka regulacja prawna nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności zrzeszania się.

           My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran” w Kłodzku stwierdzamy, ze zarzuty jakoby ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku była niekonstytucyjna są bezzasadne     i bezpodstawne, a przedstawione argumenty stowarzyszeń ogrodowych innych niż PZD, nie znajdują oparcia w rzeczywistości stojąc w jawnej sprzeczności z poglądami uznanych konstytucjonalistów zabierających głos w trakcie prac legislacyjnych.

            Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracamy się do Pani z apelem i prośbą, o zaprzestanie podejmowania jakichkolwiek działań negujących konstytucyjność ustawy z 13 grudnia 2013 roku. Gdyż tego rodzaju działania są skierowane naszym zdaniem nie dla obywateli – których głos nie jest brany pod uwagę, lecz przeciwko obywatelom,  jakim są – DZIAŁKOWCY zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców.

                                                                  Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

                                                                         W imieniu działkowców z ROD „Szafran”    

                                                              /-/ Kazimierz Korecki                  /-/ Ryszard  Burzyński

                                                              /-/ Stanisław Chowaniak           /-/ Józef  Czyszczoń

                                                             /-/ Teresa Ladenberger              /-/ Stanisława Piątek

                                                             /-/ Marian  Pawlak                     

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Krajowa Rada PZD.
  2. Okręgowy  Zarząd Sudecki PZD.    

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio