Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wybór PZD daje gwarancję zachowania bytu ogrodów działkowych" - 19.09.2014

Polski Związek Działkowców                                                         Poznań, dnia 09.09.2014r.             Rodzinny Ogród Działkowy "ZAGAJNIK"
60-480 Poznań,
ul. Stobnicka 2a


Szanowna Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich


W imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób podważania konstytucyjności ustawy o ogrodach działkowych.
Nowelizacja ustawy o ogrodach działkowych jest wynikiem wielomiesięcznej dyskusji, zaangażowania nie tylko partii politycznych, ale przede wszystkim konstytucjonalistów, a także pracowników naukowych z innych gałęzi prawa oraz znalazła ona poparcie wielomilionowej rzeszy działkowców.
Działkowcy mają zagwarantowany ustawą demokratyczny sposób zrzeszania się nie tylko pod egidą Polskiego Związku Działkowców, ale w oparciu o własne stowarzyszenia. Przeprowadzone zebrania wszystkich działkowców ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia stanowią odpowiedź na realizację zapisów ustawowych w zakresie swobodnego zrzeszania się działkowców. Zdecydowana większość działkowców wybrała Polski Związek Działkowców jako zrzeszenie, które odpowiada ich interesom, daje gwarancję zachowania bytu ogrodów działkowych wobec licznych zakusów ich likwidacji. Działkowcy wybrali zasadę solidarności, która wyraża się w jednej organizacji (PZD) oraz skupienia wysiłków na rzecz obrony interesów działkowców. Dlatego też, próby podważania konstytucyjności ustawy wskutek działania nielicznych ( trzech zrzeszeń ogrodowych w skali kraju) budzą niepokoje wśród działkowców, a którzy mają dość wykorzystywania garstki działkowców do kolejnej zmiany ustawy o ogrodach działkowców.
W naszym Ogrodzie zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia zdecydowana większość działkowców opowiedziała się za pozostaniem w strukturze Polskiego Związku Działkowców, twierdząc, że jest to organizacja, która broniła interesy działkowców, teraz i w przeszłości. Wyrażamy pogląd, że każdy kto zna chociażby historię ogrodów działkowych, to wie, że wszelka zmiana i próba destabilizacji bytu organizacji działkowych prowadzi do niepokojów, które budzą stanowczy sprzeciw wobec próby naruszenia wieloletniej tradycji funkcjonowania ogrodów działkowych. Działkowcy mają dość polityki, nie chcą , aby ich ogrodami zarządzali ludzie zmieniający oblicze ogrodów pod kątem własnych, partykularnych interesów, które w istocie rzeczy nic nie mają związku z ruchem ogrodnictwa. Nie chcemy, aby w przyszłości, ogród, zamiast realizować idee ogrodnictwa i wypoczynku, zajmował się działalnością gospodarczą. Do tego dążą stowarzyszenia, które wyłoniły się spoza struktur Polskiego Związku Działkowców. Właśnie dlatego działkowcy naszego ogrodu wybrali Polski Związek Działkowców, który jak żaden inny, stał na straży ich interesów. Potwierdzeniem tego jest także podjęta przez PZD w ostatnim czasie obrona altan przed ich rozbiórką w świetle niedawno wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku w sprawie interpretacji pojęcia altan ogrodowych.
W związku z tym, zwracamy się do Pani Rzecznik o zweryfikowanie dotychczasowego stanowiska, mając na względzie poszanowanie rzeczywistych, a nie jednostkowych interesów garstki zrzeszeń ogrodowych. To sami działkowcy decydują o tym, jaka będzie przyszłość ogrodu, co jest najwyższym wyrazem demokracji i poszanowania prawa i związku z tym, prosimy o wzięcie pod uwagę także stanowiska większości ogrodów działkowych na terenie całego kraju.
Z poważaniem
Za Zarz ROD im. „Zagajnik" w Poznaniu Prezes

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio