Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika" - 18.09.2014

Zielona Góra, 13 września 2014r.

 


Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu R.P.


Szanowna Pani Marszałek

 

Z dużym niepokojem obserwujemy, jak do walki z działkowcami zostają włączane instytucje publiczne. Wyraźnym tego przykładem jest stanowisko Kancelarii Sądu Najwyższego, która zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie zaskarżenia ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. do Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja się powtarza, gdyż inicjatywa zanegowania poprzedniej ust. o rod z .2005 r. rozpoczęła się właśnie od Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich działających wskutek skarg tzw. niezależnych stowarzyszeń, które dążą do zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców jako organizacji o zasięgu krajowym. W sposób pośredni do tych działań włączył się Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z dnia 9 stycznia 2014r.II OSK 1875/12 określił, że budynek rekreacyjno-wypoczynkowy spełniający wymogi określone w ustawie-Prawo Budowlane, jako altana, jest samowolą budowlaną. Definicję altany przyjęto ze słownika języka polskiego "Altana oznacza budowlę ogrodową, zwykle drewnianą o ażuroWS/ch ścianach, która ma chronić przed słońcem i deszczem". Takie stanowisko NSA oznacza, że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować prawie wszystkie altany istniejące na działkach jako samowolę budowlaną, a tym samym w razie roszczeń odszkodowawczych nie uwzględnić ich wartości jako wybudowanych niezgodnie z prawem. Brak legalnej definicji altany ogrodowej w ustawie —Prawo Budowlane, powoduje, że los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika nadzoru budowlanego.

Mając na uwadze niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą orzeczenie NSA popieramy w pełni inicjatywę Krajowej Rady PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" i wnioskujemy do Pani Marszałek o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Działkowcy ROD „LUMEL w Zielonej Górze uczestniczący w zebraniu zwołanym w trybie art.69.1 ustawy o rod z 13 grudnia 2013r.

(podpisy dzialkowców)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio