Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Mazowieckie Dni Działkowca 2014 - 16.09.2014

13 września br. w Kozienicach odbyły się Mazowieckie Dni Działkowca, których organizatorem z ramienia Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD była Delegatura OZM PZD w Radomiu. Patronat nad imprezą objęły  władze miasta i gminy Kozienice, a burmistrz miasta i starosta Kozienic oddali działkowcom miasto we władanie. Do Kozienic zawitało 700 działkowców z ogrodów warszawskich oraz skupionych na terenie wszystkich delegatur OZM PZD na Mazowszu.

DSCN4944

Imprezę poprzedziła msza w intencji działkowców w kościele pw. Św. Rodziny w Kozienicach, gdzie poświęcone zostały plony działkowców. Następnie działkowcy ulicami Kozienic udali się w barwnym pochodzie do malowniczo położonego amfiteatru kozienickiego, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

DSCN4816

 W Mazowieckich Dniach Działkowca 2014 udział wzięli zaproszeni goście, w tym najbardziej oczekiwany Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki. Przybyli  również: przedstawiciel wojewody mazowieckiego – Radny Sejmiku Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek, Radny Sejmiku Mazowieckiego i jednocześnie przewodniczący SLD na Mazowszu Pan Leszek Rejmer oraz Burmistrz Kozienic Pan Tomasz Śmietanka i Starosta Pan Janusz Stąpór. Goście powitani zostali przez organizatorów symbolicznym chlebem dożynkowym.

Część oficjalną Mazowieckich Dni Działkowca otworzył uroczyście Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka, witając wszystkich przybyłych. W dalszej części uroczystości głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, dziękując organizatorom za zaproszenie i przybliżając uczestnikom uroczystości aktualną sytuację Związku. Zwrócił także uwagę na największe zagrożenia dla działkowców oraz plany na najbliższy okres. Wspomniał o stanowisku Związku Miast Polskich oraz o niekorzystnym dla działkowców orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan, a także o niedawnym wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DSCN4882

Prezes wyraził zadowolenie z faktu, iż imprezy działkowców są okazją do jednoczenia się wobec wspólnych zagrożeń oraz z działań zmierzających do obrony ustawy o rod wyrażanych poprzez nadsyłanie tysięcy apeli stanowisk i listów. Zaapelował też o ciągłe, aktywne włączanie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa budowlanego.

W trakcie uroczystości Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Pan Zygmunt Kacprzak odczytał Apel do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie kontynuowania solidarnej obrony praw działkowców i nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Treść apelu.

Burmistrz Kozienic Pan Tomasz Śmietanka w swoim wystąpieniu podziękował serdecznie za zaproszenie na święto działkowców i zapewnił o poparciu władz Kozienic dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Stwierdził także, iż piękne ogrody działkowe są wspólnym dobrem i nieocenioną wartością w krajobrazie całego regionu. Listy z okazji Święta Działkowców nadesłali także Posłowie na Sejm RP – Pana Radosław Witkowski i Pan Piotr Zgorzelski oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

DSCN4935

Dni Działkowca były również okazją do uhonorowania odznakami związkowymi zasłużonych działkowców oraz wręczenia jubileuszowych pucharów i dyplomów dla ogrodów. Odznaki i dyplomy wręczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka. Podsumowano także konkursy ,,Rodzinny Ogród Działkowy 2014” i ,,Wzorowa Działka 2014”. Wyniki konkursu odczytał Pan Kazimierz Kosim – przewodniczący Komisji Konkursowej.  Rodzinnym Ogrodem Działkowym 2014 roku został ogród ,,Kolejarz” z Siedlec. Natomiast zorową działką 2014 r. okazała się działka Pani Hanny Giełżeckiej z ogrodu XXXV- lecia z Radomia.

DSCN4982

Ostatnim punktem imprezy była część artystyczna, którą zapewnił zespół Klubu Seniora „Złota Jesień” z Kozienic, przedstawiając widowisko folklorystyczne pt. ,,Nasze kozienickie wesele”. Po wspólnym posiłku zwiedzano ROD ,,Dolinka” w Kozienicach. Uczestnicy uroczystości mogli także skorzystać z dobrodziejstw kiermaszu ogrodniczego oraz podziwiać ekspozycję plonów z ogrodów Mazowsza oraz wystawę kozienickich twórców ludowych.

 Dorota Matuska/OMA

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio