Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Polskie Likaony polują na ogrody działkowe" - 12.09.2014Świdnica dnia 7.09.2014 r.
Henryk Buczek
ul. Waryńskiego 51/12
58-105 Świdnica

Polski Związek Działkowców
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa


Polskie Likaony
     W Afryce żyją dzikie psy Likaony, które żyją w stadzie i które żywią się innymi zwierzętami. Gdy upatrzą do upolowania zwierzę, to tak długo je ganiają                  aż dopadną. Ofiara pada i zabijają ją na pożarcie. W Polsce jest również sporo wśród różnego rodzaju polityków i działaczy na różnych szczeblach                              od regionalnych do  centralnych , którzy podobnie jak te psy Likaony polują nie na zwierzynę lecz na ogrody działkowe. Od kilkunastu lat na różne sposoby dążą       do likwidacji ogrodów działkowych. Po różnych przepychankach Sejm przyjął ustawę 5 czerwca 2005 r., która regulowała sprawy ogrodów działkowych.            Po wielu latach ustawa ta nie podobała się prezesowi sądu Najwyższego, który zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego znów po wielkich bojach w obronie ogrodów działkowych Sejm 13.12.2013 r. przyjął ustawę, która reguluje dotychczasowe wątpliwości prawne. Wydawało się, że przez jakiś okres będzie spokój wokół ogrodów działkowych.         Z kolei inny naczelny organ  jakim jest Naczelny Sąd Administracyjny dopatrywał się nieprawidłowości w altanach działkowych, które przez dziesiątki lat ( niektóre na ziemiach zachodnich są jeszcze poniemieckie) nie budziły żadnych zastrzeżeń i wyrokiem z dnia 9.01.2014 zakwestionował wszystkie 900 tys. altanek działkowych.  Wg. tego wyroku wszystkie altanki powinny być likwidowane,             a podobno prawo nie działka wstecz. Następnie działacze władz terenowych jak zapowiedział prezydent Poznania p. Grobelny i kilku z innych miast noszą się z zamiarem ponownego zaskarżania ustawy z 13.12.2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego bo im się ta ustawa nie podoba . Ostatnio do tego grona dołączyła się Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Lipowicz, dopatrując się podobno niekonstytucyjności tej ustawy. Ustawa nim została przez Prezydenta podpisana dyskutowana była przez szereg prawników w Sejmie, Senacie oraz przez urzędników p. Prezydenta i nie dopatrywano się niezgodności                                       z konstytucją. Działkowcy pamiętają jak zabiegał poseł Hustowski (obecnie europoseł) o likwidację ogrodów działkowych, jak poseł Dera prezentował przed Trybunałem Konstytucyjnym swój i jego ugrupowania politycznego pogląd               o ogrodach działkowych. Przykładów takich można by przytoczyć więcej. Część polityków i działaczy gospodarczych różnych szczebli uparcie dążą do likwidacji ogrodów działkowych. Podobnie jak te afrykańskie psy – Likaony tak długo będą różnymi sposobami gnębić ogrody działkowe, aż uda się im dopiąć swego. Wiadomo w czyim interesie tak uporczywie walczą z istniejącymi od ponad 100 lat ogrodami. Dążą do rozbicia jedności związku działkowców, bo wiadomo że łatwiej jest zlikwidować małą organizację niż dużą, czego mamy dotychczasowe przykłady w obronie działek. Sądzę, że przy masowym sprzeciwie i masowym zorganizowaniu uda się obronić altanki likwidacja których byłaby wstępem do dalszego działania w kierunku likwidacji ogrodów. Na zakończenie należy tylko apelować do działkowców i ich rodzin aby w wyborach do władz lokalnych jak i do krajowych wiedzieli gdzie na karcie wyborczej postawić odpowiedni krzyżyk, aby choć częściowo wyeliminować tych którym ogrody działowe tak przeszkadzają .
P.S. Jak podała „Polityka” nr 46/2013 w artykule „Rzeczpospolita „ Łowczych”       w których opisane są nieprawidłowości w Polskim Związku Łowieckim, gdzie wg. tego artykułu dzieją się różne nowo polityczne działania i nieprawidłowości,            a Związek ten jest poza wszelką kontrolą prawną i fiskalną. Jakoś działalność tego Związku nie przeszkadza żadnym organom sprawującym władzę.
Wiadomo łowiectwo należy do elitarnego hobby, nawet obecny Prezydent też do niego należy, choć na okres prezydentury w krytyce prasowej zawiesił udział w polowaniach. Łatwiej jest dążyć wszelkimi sposobami do likwidacji działek użytkownikami których są biedni renciści i emeryci, którzy są balastem dla sprawujących władze niż zająć się działalnością, która jest poza wszelka kontrolą związkiem do którego się należy, ale kto by się musiał tym zająć, biedni działkowcy?
H.Buczek
Ogród „Pod Dębami” w Świdnicy
Działkowiec z ponad 50-letnim stażem

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.