Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Interpelacja poselska ws. zmiany przepisów dotyczących altan - 12.09.2014

Poseł na Sejm RP                                                                             Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Zbigniew Chmielowiec   
Klub Parlamentarny PiS


                                                                   Sz. P.
                                                                   Ewa Kopacz
                                                                   Marszałek Sejmu RP


Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy na ręce Pani Marszałek interpelację w sprawie zmiany przepisów dotyczących altan na ogrodach działkowych do Wicepremier - Minister Infrastruktury i Rozwoju.

                                                                                                                      Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP


Poseł na Sejm RP                                                                             Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Zbigniew Chmielowiec
Klub Parlamentarny PiSSz. P.
Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier - Minister Infrastruktury i RozwojuSzanowna Pani Premier! Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 191 – 193 regulaminu Sejmu zwracam się do Pani Premier w sprawie zmiany przepisów dotyczących altan na ogrodach działkowych.
Niemal milion altan znajdujących się na ogrodach działkowych będzie przeznaczona do likwidacji. Wszystko przez brak definicji „altany działkowej” w nowej ustawie o ROD. Do tej pory przepisy nie precyzowały, czym jest altana ogrodowa, dlatego też działkowcy budowali je w formie małych domków przeznaczonych na przechowywanie narzędzi, ale zgodnych z precyzyjnie określonymi wymiarami.
Konsekwencją braku szczegółowych uregulowań prawnych w kwestii altan w ogrodach działkowych są zapadające kolejne wyroki sądów, nakazujące ich rozbiórkę. W dniu 9 stycznia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem”. W związku z tym większość obiektów wzniesionych przez działkowców nie podlega tej definicji i może zostać uznana za samowolę budowlaną.
Przygotowany przez PZD projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i prawa budowlanego zakłada, że obiekty wznoszone przez działkowców na terenie rodzinnego ogrodu działkowego będą określane mianem „altany działkowej”. Definiowana ma ona być, jako wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m kw. oraz wysokości do 5 m przy dachu spadzistym, bądź do 4 m przy dachu płaskim. Ponadto przepisy prawa budowlanego mają dalej przewidywać, że budowa altany nie wymaga zgłoszenia, a także pozwolenia oraz chroni obiekty zbudowane dotychczas.
W związku z powyższym proszę Panią Premier o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Czy Pani Premier poprze przygotowany przez PZD projekt nowelizacji ustawy?
Czy widzi Pani potrzebę niezwłocznego uregulowania prawnego w sprawie altan działkowych?
Jakie zmiany planuje wprowadzić Pani Resort w poruszonej kwestii?

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio