Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czy nr PESEL jest aż taką tajemnicą? - 12.09.2014

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi konieczności podawania numeru PESEL przez osoby podpisujące się na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, informujemy, iż wskazanie numeru jest warunkiem uznania ważności podpisu. Wymóg ten wynika z ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Osobom obawiającym się podawania nr PESEL, pragniemy przypomnieć, iż nie jest to informacja szczególnie poufna. Jako przykład można wskazać chociażby dostęp do nr PESEL kilkuset tysięcy osób, których dane są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym -  gdzie są powszechnie dostępne, nawet przez internet.
    Dlatego apelujemy do wszystkich zainteresowanych sukcesem naszej inicjatywy, o kompletne wypełnianie list poparcia projektu obywatelskiego. Listy z podpisami będą przekazane bezpośrednio do Kancelarii Sejmu. Mogą tam być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji spełniania ustawowego wymogu w zakresie poparcia projektu przez odpowiednią liczbę obywateli. Nie mogą być kopiowane, ani w inny sposób przetwarzane.
    Pamiętajmy! Im więcej podpisów będziemy mogli złożyć do Sejmu, tym większa szansa na sukces inicjatywy mającej wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości, co do legalności blisko miliona altan, które działkowcy zbudowali na swych działkach.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
   STOP ROZBIÓRKOM

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio