Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pani działania destabilizują funkcjonowanie ogrodów działkowych" - 09.09.2014

 

Toruń, dnia 4.09.2014 r.

Zarząd ROD „Kalina"
w Toruniu

Szanowna Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich


Jesteśmy bardzo oburzeni Pani działaniami skierowanymi przeciwko działkowcom, które podważają po raz kolejny obowiązujący porządek prawny. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. była wynikiem półtorarocznych wspólnych prac Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i Komisji Sejmowych. Po wielu poprawkach została przyjęta przez Parlament i dobrze funkcjonuje od początku tego roku, zapewniając pełną swobodę wyboru stowarzyszeń mających prowadzić ogrody, a także dobrowolną przynależność do któregokolwiek z nich przez działkowców. Dziwi nas fakt, że skrajne poglądy nielicznej, zbuntowanej grupy osób, skonfliktowanych z Polskim Związkiem Działkowców są dla Pani priorytetem i powodują negowanie obowiązujących uregulowań zawartych w ustawie. Czas na poprawki był rok temu, a Pani obecne działania destabilizują funkcjonowanie ogrodów działkowych i kolejny raz rozchwiewają poczucie stabilności prawie milionowej społeczności działkowców w Polsce! Apelujemy do Pani o zaniechanie dalszych działań i nie podejrzewanie Rządu o uchwalanie niekonstytucyjnych ustaw!

 

Prezes ROD Kalina

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio