Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Świętokrzyskie ROD nadal z Polskim Związkiem Działkowców - 08.09.2014

Zgodnie z przepisami ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2014r. w ciągu roku od jej wejścia w życie każdy ogród w Polsce powinien zadecydować o wyborze stowarzyszenia, które zarządzać będzie ogrodem. Decyzja ta jest kluczowa ze względu na funkcjonowanie wszystkich ROD i to w zasadzie od niej zależy w dłuższej perspektywie ich przyszłość.

      W województwie świętokrzyskim już ponad 60% wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych wypowiedziało się w tej materii. Tylko w ostatni weekend odbyło się pięć zebrań ustawowych, z których trzy niemal jednomyślnie podjęły skuteczną uchwałę o pozostaniu w strukturach PZD. Na pozostałych dwóch nie osiągnięto niezbędnego kworum, jednak obecni na nich działkowcy wyrażali zdecydowaną chęć pozostania w silnej, jednolitej organizacji.

      Należy podkreślić, że podczas 49 odbytych do tej pory zebrań ustawowych (na ogólną liczbę 79 ROD w okręgu) na żadnym nie zapadła uchwała o wyodrębnieniu się z ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. Świętokrzyskie ogrody chcą nadal razem kontynuować ponad wiekową tradycję. Działkowcy są także świadomi, że w obecnych czasach, w których raz po raz pojawiają się nowe zagrożenia i kłopoty, pozostanie w silnych, ogólnopolskich strukturach stanowi jedyną skuteczną możliwość obrony przed przeciwnikami ogrodnictwa działkowego, a kolejne wystąpienia przedstawicieli władzy czy niezrozumiałe wyroki sądów zdają się jedynie to potwierdzać.

 
 
Anna Ślusarczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio