Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ta inicjatywa jest wysoce szkodliwa dla działkowców i ogrodów" - 07.09.2014

"Postępowanie to należy uznać za wysoce szkodliwe dla działkowców i ogrodów w odniesieniu do całego kraju, gdyż takie nadużywanie prawa powoduje destabilizację i podważanie porządku prawnego. Uczestnicy Konferencji Przedzjazdowej stoją na stanowisku, iż zarzuty co do niekonstytucyjności Ustawy o ROD są bezpodstawne, gdyż już dotychczasowe wyniki wdrażania ustawy w życie codzienne ogrodów wskazują, że zaspokaja ona oczekiwania działkowców i daje pełną swobodę w podejmowaniu przez nich kluczowych decyzji" piszą uczestnicy okręgowej konferecji pred zjazdowej z ROD.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio