Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jesteśmy bardzo dużym narodem ale żadnym społeczeństwem” - 07.09.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich    
Pani Prof. lrena Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł Pani Rzecznik Praw Obywatelskich pod tytułem „Ogródki działkowe a konstytucja”. Treść artykułu spowodowała  masowe protesty Działkowców. Dlatego kilka słów wprowadzenia o pracy RPO. Przed  przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik  składa przed Sejmem następujące ślubowanie:

         „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej/ art. 4/”.
            Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:  na wniosek obywateli lub ich organizacji,  na wniosek organów samorządów i z własnej inicjatywy /art. 9/. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej i odpowiada wyłącznie przez Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Czy w tej bardzo delikatnej materii, nie nastąpiła rysa dotycząca  ślubowania i działania?.

My działkowcy - jako kilkumilionowa część składowa  wspaniałego narodu polskiego, nie godzimy się na taką wewnątrz kraju niszczącą  politykę.  Najwyższy czas, zacząć uczyć  się, życia nowoczesnego społeczeństwa i patriotyzmu narodowego. Zatracono, co oznacza słowo odpowiedzialność za kraj oraz lojalność wobec własnego państwa i współobywateli. Mądre i świadome współczesne społeczeństwo obywatelskie, to  bezkrytycznie nie niszczy siebie. Tocząca się rozprawa o ustawę, to dla Nas normalnych obywateli jest bardzo bolesna i poniżająca nas działkowców. W ocenie naszej, wprowadza się do obecnej walki  wymyślone i kłamliwe mity podawane  przez pseudo działkowców. Kilka osób obdarza się bezkrytycznym zaufaniem, a  kilka milionów działkowców z rodzinami  jest poniewieranych. Czy Pani Prof.  preferuje taki wymiar społeczeństwa obywatelskiego, bez sprawdzenia wiarygodności działkowych  uzurpatorów?. Pani Prof. - Norwid ocenił „jesteśmy bardzo dużym narodem ale żadnym społeczeństwem”                                                                     

 Jestem przekonany, że  spójne, klarowne i przede wszystkim jasne zapisy ustawy z dnia 13-12-2013 o ogrodach działkowych, czyni w pełni zadość orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. To powinno  dać trwałe podstawy dla dalszego funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. Następny temat umilania życia działkowcom tj.  jawne nadużycie sądu poprzez wydany wyrok, który zamiast prawo egzekwować, chce pełnić rolę prawotwórczą, wbrew porządkowi prawnemu w naszym kraju / dotyczy altany ogrodowej/.

 Szanowna Pani Profesor   
     
           Oczekujemy od naczelnych organów Państwa poszanowania  praw działkowców - także obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Atak na działki jest już  od dwudziestu lat. Mamy dobrą nową ustawę ogrodową  i najwyższy czas zacząć tworzyć klimat do rozwoju ogrodów, a nie tworzyć klimat permanentnego zagrożenia. Proszę o wycofanie wniosku podważającego konstytucyjność ustawy o ogrodach działkowych -  społecznej organizacji.                                                                                                                        
                                                                                              Z wyrazami szacunku i poważania
                                  Szczecin 03-09-2014                 Józef Romanowski szczeciński działkowiec


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio