Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Chcemy należeć do PZD, które daje nam możliwość uprawiania w spokoju działek" - 06.09.2014

Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Morwami ”we Wrocławiu w sprawie zagrożenia ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r.
Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego ”Pod Morwami” we Wrocławiu wyraża zdziwienie i zaniepokojenie z powodu wystąpienia Pani Ireny Lipowicz –Rzecznika Praw Obywatelskich, która podważa zapisy nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.jako niekonstytucyjne.
Nowa ustawa nad którą pracowało kilkudziesięciu prawników-znawców prawa konstytucyjnego z Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, poparta prawie milionem podpisów dobrze służy rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Polsce i gwarantuje nam prawo do gruntów i działek, a każdemu działkowcowi zagwarantowała demokratyczny wybór stowarzyszenia. Działkowcy z rodzinnego ogrodu działkowego „Pod Morwami” we Wrocławiu uczestniczący w zebraniu zwołanym zgodnie z ustawą w dniu 14 czerwca 2014r., jednogłośnie wybrali Stowarzyszenie PZD, jako to które dalej ma prowadzić ROD „Pod Morwami” z powodu dotychczasowych osiągnięć w rozwoju ogrodnictwa działkowego, oraz sukcesów Związku w obronie praw działkowców i ogrodów. Naszym zdaniem argumenty Pani Rzecznik Praw Obywatelskich o niekonstytucyjność ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.są nieuzasadnione . Praca nad nową ustawą o ogrodach trwała 8 miesięcy i każdy miał okazję wyjaśnić wszelkie konstytucyjne nieprawidłowości. Jesteśmy zaniepokojeni wystąpieniem Pani Rzecznik Praw Obywatelskich z propozycją skierowania przepisów nowej ustawy o ogrodach do Trybunału Konstytucyjnego ponieważ taka decyzja spowoduje utratę tytułu prawnego do gruntów, do infrastruktury ogrodowej , wszelkich praw majątkowych a pełne podporządkowanie gruntów ogrodowych gminom doprowadzi do szybkiej likwidacji terenów ogrodów działkowych.
Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego „Pod Morwami” we Wrocławiu zwraca się do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaniechanie podjętych działań, które mogą być tragiczne dla działkowców i ogrodów. Panią Minister Infrastruktury i Rozwoju prosimy o oddalenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich jako szkodliwego dla miliona rodzin działkowców, który może doprowadzić do rozbicia PZD stowarzyszenia do którego chcemy należeć i które daje nam możliwość uprawiania w spokoju naszych działek.
Prezes Zarządu
ROD „Pod Morwami”
Helena Gomółka

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio