Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Piękno waszych działek! Weź udział w konkursie! - 03.09.2014

Drodzy Działkowcy, to już ostatni moment na wzięcie udziału w organizowanym przez redakcję „działkowca” konkursie „Moja Działka”. Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do 20 września! Konkurs „Moja Działka” został ogłoszony  w czerwcowym numerze miesięcznika „działkowiec” wraz z konkursem „Mój Ogród” przeznaczonym dla użytkowników ogrodów przy domach. W obu konkursach przygotowaliśmy atrakcyjne  nagrody o łącznej wartości 36 000 zł! Zasady uczestnictwa są bardzo proste, zgłoszenia można przesyłać e-mailem lub zwykłą pocztą (liczy się data stempla). Szczegółowe warunki konkursu „Moja Działka” znajdziecie poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Cele konkursu

Propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich wykorzystywania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami. Mamy nadzieję, że konkurs ten przybliży aktualny poziom ogrodnictwa amatorskiego w naszym kraju a także preferowane kierunki rozwoju tego ogrodnictwa.

Dla kogo?

● Konkurs „Moja Działka” przeznaczony jest dla użytkowników działek w ROD

● W zgłoszeniach przewidziana jest prezentacja całych działek oraz najciekawszych, najpiękniejszych ich miejsc. Mogą to być zarówno uprawy owoców, warzyw, ziół (również pod osłonami czy w pojemnikach), jak też miejsca spełniające funkcję ozdobną, rekreacyjną i socjalną.

Warunki uczestnictwa

● Do dnia 20 września 2014 r. należy przesłać do Wydawnictwa zgłoszenie do udziału zawierające:

● Opis, który powinien dawać wyobrażenie o zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki;

● 10 lub więcej zdjęć przedstawiających całość lub najciekawsze fragmenty działki. Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane głównie na ich podstawie);

Zdjęcia mogą być w formie cyfrowej lub na papierze fotograficznym. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Wymogi takie są niezbędne aby możliwa była publikacja zdjęć w formie druku. Zdjęcia na papierze fotograficznym powinny mieć rozmiar co najmniej 10×15 cm, powinny być podpisane.

● Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres pocztowy Wydawnictwa (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, liczy się data stempla pocztowego) lub na adres e-mail redakcja@dzialkowiec.com.pl

● Uczestnik konkursu musi podać dane adresowe, nr tel., e-mail. Powinna też być podana nazwa ROD, w którym znajduje się działka. Na kopercie zgłoszenia lub w tytule e-maila prosimy umieścić dopisek z nazwą konkursu.

Nagrody

W konkursie „Moja Działka” przewiduje się wybór 3 laureatów (1,2,3, miejsce) oraz  3 wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają specjalne, pamiątkowe dyplomy oraz roczną prenumeratę „działkowca”.  Dodatkowo, komisja konkursowa wskaże 100 uczestników, którzy zostaną nagrodzeni albumami ogrodniczymi Wydawnictwa „Działkowiec” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają listowne podziękowania za uczestnictwo. Fundowane nagrody sponsorzy dostarczą laureatom i wyróżnionym na wskazane w zgłoszeniach adresy.

Rozstrzygnięcie

Oceną zgłoszeń zajmie się powołana przez wydawnictwo komisja konkursowa a rozstrzygnięcie konkursów ogłosimy w listopadowym wydaniu „Działkowca”.

Zgłoszenia konkursowe publikować będziemy w miesięcznikach „działkowiec”, „Mój Ogródek”, w witrynie internetowej „działkowca”, witrynie PZD, „Biuletynie Informacyjnym”, gazecie „Zielona Rzeczpospolita”.

Pełną informację n.t. konkursu znaleźć można również w czerwcowym wydaniu „działkowca”, w witrynie www.dzialkowiec.com.pl (Aktualności) lub pod linkiem http://www.dzialkowiec.com.pl/component/content/article/112-numer-biecy/912-w-konkursie-dzialkowca-2014

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.