Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z ROD "Transportowiec" w Wieńcu Zalesiu pozostają w PZD - 03.09.2014

Wypełniając ustawowe zapisy o obowiązku zorganizowania zebrania wszystkich działkowców posiadających tytuł prawny do użytkowania działki, zarząd ROD „Transportowiec” w Wieńcu Zalesiu zwołał takie zebranie na dzień 30 sierpnia 2014 roku. Porządek obrad był krótki, bo i temat tylko jeden ale za to niezmiernie ważny dla wszystkich zainteresowanych, a mianowicie wybór stowarzyszenia ogrodowego, które będzie zarządzać danym ROD.

Na zebranie przybyło 106 działkowców, co stanowiło 53,3 % i zgodnie z ustawą o rod pozwalało przeprowadzić zebranie w pierwszym wyznaczonym terminie. Zebranie otworzył prezes zarządu ROD „Transportowiec” – p. Leszek Wiśniewski, który to serdecznie przywitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości przedstawicieli Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. 

Po przywitaniu i zapoznaniu wszystkich z porządkiem obrad, prezes rod zaproponował Przewodniczącego zebrania – p. Bogdana Nowickiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz OZ i zarazem opiekun ogrodu p. Leszek Konefał, przybliżając zebranym zasadność tego spotkania w oparciu o zapisy Ustawy o ROD. Po wyczerpującej wypowiedzi p. Leszka Konefała Przewodniczący zebrania udzielił głosu Prezesowi OZ, który to zwrócił uwagę przybyłym, że siła związku leży w jego jedności i tylko taka organizacja ma szansę być partnerem w rozmowach, co już zostało dowiedzione podczas prac legislacyjnych nad nowa ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i przełomie w tych pracach, wywołanym ogólnopolską  manifestacją działkowców. I choć udało nam się wspólnymi siłami wywalczyć dobre zapisy prawa dla działkowców, to znowu pojawił się kolejny problem, z którym musimy stoczyć bój, a mianowicie niekorzystny dla działkowców wyrok NSA dotyczący definicji altany działkowej. Po tym wystąpieniu działkowcy nie kryli słów ostrej krytyki pod adresem wspomnianego orzeczenia, pytając czy Sędziowie NSA w przytoczonej „ażurowej altanie” pozostawiliby na choćby jedną noc łopatę i grabię o kosiarce czy innych narzędziach nie wspominając?! Działkowcy wypowiadając się co do przyszłości swojego ogrodu jednogłośnie stwierdzali, że żadne nowe stowarzyszenie ogrodowe nie jest im potrzebne! Obecne rozwiązania prawne PZD jak również dorobek i doświadczenie wypracowane przez dziesięciolecia są niepodważalnym dowodem na słuszność idei jaką się kieruje, gwarantując zarazem opiekę działkowcom.

W głosowaniu udział wzięło 106 działkowców jednogłośnie głosując za pozostawieniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Transportowiec” w Wieńcu Zalesiu w strukturach organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców. Po głosowaniu część działkowców wstała z zajmowanych miejsc i oklaskami przyjęła tak jednomyślną decyzję.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.