Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z OZ Śląskiego pozostają w PZD - 02.09.2014

 We wszystkich Okręgach trwają obecnie tzw. ustawowe zebrania działkowców, podczas których decydują oni czy chcą pozostać w stowarzyszeniu ogólnopolskim PZD czy też odłączyć się od niego i działać na własną rękę. Działkowcy z ROD „Wrzos”,  „Uciecha”, „Przyszłość”, „Nad Wodą” oraz im. im ks. Dzierżona z Delegatury w Gliwicach (OZ Śląsk) są kolejnymi działkowcami, którzy podjęli decyzję o pozostaniu w Polskim Związku Działkowców.

We wszystkich ww. ogrodach działkowcy niemal jednogłośnie podjęli decyzję o tym, że nie chcą się dzielić. Jak mówili powodów dla których chcą pozostać razem jest wiele. Przede wszystkim wyciągają wnioski z tego co za nimi, a kilka ostatnich lat i miesięcy z pewnością do najłatwiejszych dla ruchu działkowego nie należało. W ocenie działkowców z OZ Śląskiego to tylko dzięki jedności i solidarności całego środowiska udało się wywalczyć nową ustawę o ROD, która która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów oraz w odpowiedni sposób zabezpiecza najważniejsze prawa użytkowników działek w ROD.Działkowcy z OZ Śląsk mają równocześnie świadomość, że chętnych do przejęcia gruntów ROD jest wielu, dlatego ataki na ogrody z pewnością szybko się nie skończą. Potwierdzeniem tego jest chociażby wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich, w którym opowiedziała się za skierowaniem ustawy działkowej do TK. Działkowcy zgodnie podkreślają, że skoro tylko dzięki jedności wszystkie dotychczasowe zagrożenia udało się skutecznie odeprzeć, trwanie w jednej organizacji jest gwarantem podobnych sukcesów w przyszłościi.Działkowcy z OZ Śląsk dodają także, że nie zamierzają zmieniać tego, co dobrze funkcjonuje i sprawdziło się na przestrzeni wielu lat.

 

Ustawowe zebrania dzialkowców musza odbyć się we wszystkich ogrodach działkowych do stycznia 2015r. Wtedy też dowiemy się, ilu użytkowników działek postanowiło pozostać razem, a ilu zdecydowało się działać na własną rękę. Na ten moment zdecydowana większość działkowców pozostaje w PZD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.