Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"PZD broni ogrody przed zakusami rozmaitych inwestorów" - 01.09.2014

Bydgoszcz, 26 sierpnia 2014r.

Kolegium Prezesów Osiedla Prądy

             w Bydgoszczy

Wicepremier Rządu RP

Pani Elżbieta Bieńkowska

Minister Infrastruktury i Rozwoju

List otwarty

Kolegium Prezesów Osiedla Prądy w Bydgoszczy skupiające 15 Ogrodów na swym posiedzeniu w dniu 26.08.2014r. postanowiło podziękować Pani Premier za stanowisko jakie Pani zajęła w sprawie ROD i przesłała do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz.

Szanowna Pani Premier pragniemy przekazać Pani, iż Ustawa z dnia 13.12.2013r. o ROD została opracowana przez organizację skupiającą ponad milion działkowców, spełnia ona nasze wszelkie oczekiwania. Daje nam gwarancję wieloletniego użytkowania naszych działek, a w razie likwidacji pełne odszkodowanie. Ustawa ta wzmocniła pozycję prawną ogrodów, nadano konkretne uprawnienia i przywileje, a zwłaszcza prawo do gruntów i wypracowanego majątku  oraz uzgodnień finansowych. Każdy działkowiec jest traktowany jako pełnoprawny podmiot korzystający z szerokiego zabezpieczenia swoich praw i interesów.

Organizacja , do której należymy broni istnienia ogrodów przed zakusami rozmaitych inwestorów dążących do likwidacji ogrodów pod cele komercyjne.

Wiemy, że Ustawa stoi na przeszkodzie zamiarom likwidacji ROD, skąd ataki nieuzasadnione pretensje. Dlatego też musimy zrobić wszystko aby wdrożyć  Ustawę w życie i obronić ją przed zaskarżenia.

Dzieląc się z Panią Premier naszymi problemami, pragniemy przekazać, że stoimy na straży Ustawy, która jak wspominaliśmy w pełni nas satysfakcjonuje.

Pragniemy przekazać Pani Premier wyrazy głębokiego szacunku i przesłać podziękowanie, iż stanęła Pani po naszej stronie, odpowiadając na list Pani Rzecznik Praw Obywatelskich pełen zastrzeżeń i oskarżeń.

Jesteśmy przekonani, iż działkowcy odpowiednio to docenią.

Z wyrazami szacunku

Kolegium Prezesów Osiedla Prądy w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio