Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wiemy, jak trudno jest przygotować dobry statut" - 01.09.2014

STANOWISKO

Kolegium Prezesów Osiedla Prądy w Bydgoszczy podjęte na posiedzeniu

w dniu 26.08.2014r.

w sprawie projektu Statutu PZD

 

Kolegium Prezesów Osiedla Prądy w Bydgoszczy skupiające 15 ROD, na swoim posiedzeniu postanowiło poprzeć projekt Statutu PZD.

Po ożywionej dyskusji stwierdzamy, iż Statut PZD w pełni realizuje przepisy Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu prac  zespołu, który rzetelnie analizując przepisy oraz biorąc pod uwagę wszelkie propozycje zmian, wynikające z toczącej się ogólnokrajowej dyskusji nad wypracowaniem jak najlepszego projektu Statutu.

Wiemy jak trudno jest przygotować projekt, który nie będzie mógł być podważony przez nieprzychylne ugrupowania i instytucje.

Kolegium Prezesów jest przekonane, że delegaci na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, a w tym Delegaci Okręgu Bydgoskiego podejmą w naszym imieniu właściwą decyzję i zagłosują za przedstawionym projektem Statutu.

 

 

                                                           Kolegium Prezesów

       Osiedla Prądy w Bydgoszczy

                   (28 podpisów)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio