Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"My korzystający z tej ustawy oceniamy ją jako dobrą ustawę" - 26.08.2014

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY MALWA Trzcianka
Trzcianka dnia 30 lipca 2014


Pani Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes Rady Ministrów Minister Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-927 Warszawa


Szanowna Pani Prezes

Po zapoznaniu się z pismem Pani Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Pani Prezes o zajęcie stanowiska przez Panią w sprawie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 poz. 40) pragniemy zwrócić uwagę Pani na: - projekt ustawy został poparty prawie przez milion działkowiczów i sympatyków ogrodów działkowych, - projekt przechodził przez Rządowe Centrum Legislacyjne, które w każdym miejscu sprawdzało zgodność tej ustawy z innymi ustawami a w szczególności z ustawą zasadniczą,
W tej nowej ustawie została wypracowana, przez wszystkie strony biorące udział w procesie legislacyjnym, możliwość zmiany przynależności stowarzyszeniowej poszczególnych rodzinnych ogrodów działkowych tak aby każdy ogród mógł być prowadzony przez inne stowarzyszenie. A wybór może być dokonywany w ustalonych ustawą terminach i warunkach.
My korzystający z tej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oceniamy ją jako dobrą ustawę. Każdy działkowiec może być tylko użytkownikiem działki albo równocześnie członkiem stowarzyszenia, które prowadzi ogród. Ta decyzja jest indywidualną decyzją każdego użytkownika działki. A cały rodzinny ogród, w skład którego wchodzą wszyscy użytkownicy poszczególnych działek, może wybrać nowe stowarzyszenie prowadzące ogród albo pozostać przy stowarzyszeniu PZD.
Zwracamy się do Pani Prezes o pozytywne stanowisko w sprawie tej nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych


Za Zarząd Prezes ROD MALWA
Andrzej Palczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio