Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wyzwaniom, przed którymi stoimy, sprostać może tylko PZD" - 26.08.2014

Uczestnicy Konferencji Szkoleniowej OZ Śląskiego PZD
w Katowicach,  dnia 25 sierpnia 2014r.

 

                                                                 Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                 Prof. dr. hab. Irena Lipowicz

                                                                  

My uczestnicy Konferencji Szkoleniowej Społecznej Służby Instruktorskiej OZ Śląskiego PZD - będący jednocześnie działkowcami uprawiającymi swoje działki, a także pełniącymi społecznie funkcje  w ROD, jesteśmy zbulwersowani wystąpieniem Pani Rzecznik skierowanym do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, w którym kwestionuje Pani nasze prawa zagwarantowane zapisami ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13  grudnia 2013r., przyjętej niemal jednogłośnie przez Sejm.

Zastanawia nas również fakt, że podczas kilkumiesięcznych prac nad ustawą nie zgłosiła Pani żadnej uwagi do jej zapisów. Dlaczego zatem po  6 –ciu miesiącach funkcjonowania ustawy, w swoim wystąpieniu powołuje się Pani na dwa stowarzyszenia ogrodowe, jedno nieistniejące, a drugie kierowane przez grupkę osób dbających o własny interes?

Jesteśmy poruszeni rzekomą troską  Pani Rzecznik o konstytucyjność zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 r. Ta Ustawa i kwestionowane przez Panią zapisy są aktem prawnym na które czekały miliony działkowych rodzin. Dlaczego chce nas Pani na siłę uszczęśliwiać bez porozumienia z nami działkowcami zrzeszonymi w stowarzyszeniu ogrodowym PZD ?

Odbywane ostatnio spotkania działkowców z okazji Dni Działkowca stały się  okazją do spotkań nie tylko samych działkowców, lecz również z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych oraz instytucji i urzędów, radnych, Policji, Straży Miejskiej, organizacji społeczno-politycznych, których praca ma wpływ na funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wyzwania przed którymi stoimy, a właściwie środowisko które reprezentujemy, są ogromne i sprostać im może wyłącznie prężna organizacja z wyraźnie zarysowanym programem, zakładającym ewolucyjny rozwój.

Stwierdzamy ze zdziwieniem, iż swoim działaniem dąży Pani Rzecznik do rozbicia Polskiego Związku Działkowców - stowarzyszenia do którego chcemy należeć i które daje nam możliwość uprawiania w spokoju swoich  działek. Dlaczego Pani Rzecznik nie zapozna się z argumentami całej rzeszy działkowców dla których ustawa o ROD stanowi gwarancję dobrowolnej przynależności do organizacji spełniającej nasze oczekiwania, dającej nam prawo wyboru stowarzyszenia ogrodowego, gdzie sami zdecydujemy o tym, czy dalej będziemy działać w dotychczasowych strukturach, czy też utworzymy własne niezależne od PZD stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że Pani Rzecznik uzna argumenty większości działkowców, którzy również są obywatelami RP za słuszne i wycofa swoje zarzuty dotyczące niekonstytucyjności ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku

Uczestnicy Konferencji Szkoleniowej 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio