Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu - 27.08.2014

Polski Związek Działkowców i Związek Miast Polskich podpisały długo oczekiwane porozumienie, kończące trwający od ponad pół roku spór w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o ogrodach działkowych Związek Miast Polskich wniósł  do niej zastrzeżenia postulując, by Prezydent RP podpisał ustawę i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego  o rozstrzygnięcie konstytucyjności niektórych jej zapisów, naruszających zdaniem Związku Miast Polskich interesy miast. Inicjatywa ta wywołała zrozumiałe oburzenie wśród działkowców, którzy w licznych wystąpieniach kierowanych pod adresem prezesa Związku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego zarzucali Związkowi, że występuje wbrew interesom polskich działkowców oraz, że inicjatywa jest groźna dla dalszego bytu i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przeciwko inicjatywie wypowiadały się tez samorządy wielu miast, także członkowskich Związku Miast Polskich.

W wyniku licznych wystąpień środowiska działkowców do prezesa Związku Miast Polskich oraz toczących się rozmów z przedstawicielami PZD, wypracowano porozumienie mające zakończyć ciągnący się i niepotrzebny spór.  Warto tez dodać, że poglądów Związku Miast Polskich nie podzielił Prezydent RP, który podpisał ustawę ledwie w 3 dni po jej złożeniu przez Marszałek Sejmu oraz nie wystąpił  do Trybunału o jej badanie.

W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie (w załączeniu), które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców.  Podpisanie Porozumienia odbyło się w obecności licznych przedstawicieli mediów, którzy na zaimprowizowanej konferencji prasowej  interesowali się treścią zawartego Porozumienia oraz aktualnymi problemami ogrodnictwa działkowego w Poznaniu i w Polsce.

 TREŚĆ POROZUMIENIA tutaj

 

Załącznik plikowy do pobrania

zmp_pzd_porozumienie.doc

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.