Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Tylko PZD broni działkowców i ogrody" - 17.08.2014

Zarząd R.O.D. „Cicha Dolina"
we Wrocławiu
Vice Prezes Rady Ministrów
Pani Elżbieta Bieńkowska
Zarząd R.O.D. „Cicha Dolina" we Wrocławiu wyraża oburzenie i sprzeciw wobec prób podważania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ustawa ta uzyskała poparcie około miliona działkowców. Poparty ją wszystkie kluby parlamentarne i niemal jednogłośnie została uchwalona przez Sejm RP.
Zdziwienie i oburzenie budzi opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2014 roku oraz pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 czerwca 2014 roku skierowanego do Vice Prezesa Rady Ministrów - Pani Elżbiety Bieńkowskiej zawierającego wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie konstytucjonalności niektórych przepisów ustawy o R.O.D. Uważamy, że opinia ta i wniosek oparte są na pomówieniach zawartych w pismach nielicznych tzw. nieformalnych stowarzyszeń ogrodowych jak „Podkarpacie" oraz praktycznie nieistniejącego Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Krakowie, które nie tylko, że nie jest zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzi również żadnego ogrodu działkowego. Towarzystwa te mają problem z realizacją przepisów ustawy o R.O.D. w sprawie uzyskania pożądanego efektu dotyczącego wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród działkowy.
Z tego też powodu atakują Stowarzyszenie Ogrodowe PZD, które działa prężnie i ma osiągnięcia w obronie i prowadzeniu R.O.D. W absolutnie zdecydowanej większości działkowcy opowiadają się za Stowarzyszeniem PZD czyli tego, które ma dalej prowadzić rodzinny ogród działkowy. Stowarzyszenie PZD zapewnia nam realizację rozwoju ogrodu, skuteczną obronę praw działkowców i praw ogrodów do dalszego istnienia w strukturach miast.
Przeciwnicy naszego stowarzyszenia liczyli na jego rozsypkę, jednak tak się nie stało, bo działkowcy w sposób demokratyczny popierają i wybierają Stowarzyszenie PZD.
Wobec powyższego zwracamy się do Vice Prezesa Rady Ministrów — Pani Elżbiety Bieńkowskiej o oddalenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich jako bardzo szkodliwego dla Obywateli RP, który może wyrządzić wiele zła i krzywdy działkowcom i ich wielopokoleniowym rodzinom czyli znacznej części polskiego społeczeństwa, dla których działka jest miejscem wytchnienia, pewnym rodzajem naturalnej rehabilitacji, spoiwem wielopokoleniowego życia rodzinnego, natomiast istnienie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PZD zapewnia nam stały rozwój i daje poczucie bezpieczeństwa.
Zarząd R.O.D."Cicha Dolina" Wrocław
Wrocław, sierpień 2014

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio