Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Chełmscy działkowcy zostają w PZD - 17.08.2014

Narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu lubelskiego z terenu działania delegatury OZ PZD w Chełmie w sprawie oceny procesu wdrażania nowych przepisów w ogrodach bieżących działań związkowych oraz projektu Statutu PZD 12 sierpień 2014 r.


W Domu Działkowca ROD „Kolejarz" w Chełmie w dniu 12 sierpnia 2014 r. odbyła się narada. Prezesów Zarządów z 23 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W naradzie uczestniczyło również dwóch pracowników biura OZ PZD w Lublinie odpowiedzialnych za wdrażanie nowych przepisów w ogrodach oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZ w Chełmie Pan Jan Szymański. Spotkanie zdominowała tematyka związana z praktycznym zastosowaniem nowych regulacji prawnych. Szczegółowego wyjaśnienia wymagały zagadnienia związane z ustanowieniem i przeniesieniem prawa do działki.

Omówione zostały wątpliwości związane z dziedziczeniem, wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej oraz zatwierdzaniem umowy przeniesienia praw do działki. W trakcie omawiania zagadnień związanych z zebraniami wszystkich działkowców poproszono Zarządy ROD o wyznaczenie terminów w/w zebrań i przyśpieszenie ich organizacji. Na dzień dzisiejszy działkowcy z ogrodów chełmskich, które przeprowadziły już w/w zebrania zadecydowali o pozostaniu w strukturach PZD. Prezesi ROD jednomyślnie udzielili poparcia podjętej przez Krajową Radę PZD inicjatywie ustawodawczej ws. doprecyzowania pojęcia „altana" w ustawie Prawo budowlane. Poinformowali, iż w ogrodach trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem. Negatywnie ocenili działania podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, które zmierzają do ponownego powstania niepewności i chaosu wśród działkowców. Swoje zdanie w tym temacie wyrazili w przyjętym na naradzie stanowisku. W dyskusji Prezesi ROD odnieśli się do zapisów projektu nowego Statutu PZD. Zgodnie uznali, że zapis w § 147 pkt 1 dotyczący 50% opłaty składki członkowskiej przez jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje są członkami PZD wymaga doprecyzowania. Na zakończenie narady wyrazili swoje uznanie dla Krajowej Rady PZD za szybkie opracowanie Statutu oraz wyrazili nadzieję, że zostaną uwzględnione uwagi i wnioski składane przez działkowców i Zarządy ROD do projektu nowego Statutu PZD.
Opracowała: Magdalena Wójcicka

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio