Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ocenę Rzecznika uważamy za subiektywną i nie uprawnioną" - 12.08.2014

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ASTER" w Łomży zastanawiają się i dziwią, że Rzecznik Praw Obywatelskich działając, jak sądzimy, pod wpływem, wyenigmowanych roszczeń i bezzasadnych pretensji pseudo stowarzyszeń odrodowych wobec PZD, dokonuje oceny konstytucyjności zapisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. Przedstawianą ocenę Rzecznika uważamy za subiektywną i nie uprawnioną. Aktualnie toczy się proces wprowadzania w życie tej ustawy, zatem ocenianie jej uważamy za przedwczesną. I nikt, nawet RPO nie może już wyrokować, że PZD jest monopolistą we władaniu gruntami gdyż domaga się należnej, zaległej opłaty statutowej od tych pseudo stowarzyszeń, które bezprawnie uzurpowały sobie prawo do władania gruntami będącymi w dyspozycji PZD. W ogrodach, w całym kraju, odbywają się nakazane przez ustawę o ROD zebrania wszystkich użytkowników i to działkowcy w sposób demokratyczny, z zachowaniem wszystkich nakazanych procedur zdecydują czy ich ogrody zostaną w PZD czy też wyodrębnią się powołując inne stowarzyszenie ogrodowe, któremu powierzą administrowanie ROD. Stowarzyszenie, które prowadzić będzie ROD z mocy prawa otrzyma w niepodzielne władanie gruntami i infrastruktórą ROD. W związku z tym gdzie tu RPO lub ktoś inny widzi monopol PZD. Uważamy, że RPO ani nikt inny nie może, i nie ma prawa zakłócać procesu wprowadzania w życie ustawy o ROD. Uważamy też, że nikt nie może i nie ma prawa podważać demokratycznych wyborów działkowców co do wyboru stowarzyszenia, któremu powierzą prowadzenie ogrodu i reprezentowania ich interesów. W związku z tym zdecydowanie protestujemy przciwko szerzeniu niepokoju i niepewności w ROD oraz zakłócaniu spokojnego funkcjonowania. Z poważaniem; Michał Leończuk V-ce prezes Zarzadu ROD "ASTER" w Łomży

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.