Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ciągle powstają inicjatywy wymierzone przeciwko nam" - 11.08.2014

           Wałbrzych, 9 sierpnia 2014 r.

Julia Molenda

działkowiczka

w ROD "Jedność"

w Wałbrzychu

                                                                                                          Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                                          Pani Irena Lipowicz

                         

            Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. obowiązuje  od pół roku i jest sukcesywnie wdrażana we wszystkich ogrodach, a podważanie naszych praw w tej ustawie zaczęło się jeszcze przed jej wejściem w życie, gdyż zaledwie w kilka dni po jej niemal jednomyślnym uchwaleniu przez Sejm RP.  Wówczas to Związek Miast Polskich okazał się „obrońcą” interesów finansowych gmin, którym w tej ustawie zapisano pewne obowiązki wobec działkowców w przypadkach likwidacji ogrodów działkowych.

            Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stycznia 2014 r.  sprawie  rozbiórki altany,  w którym Sąd zdefiniował pojęcie altany, to następny cios dla działkowców, któremu postanowiliśmy  sprzeciwić się i podjęliśmy obywatelską inicjatywę w zakresie nowelizacji ustawy Prawo budowlane i innych ustaw. Wiedzieliśmy bowiem, że nikt z uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej nie podejmie się  tematu obrony działkowców, a jeśli już to tylko inicjatywę wymierzoną przeciwko nam.

            Dzięki staraniom działkowców, których my wybraliśmy do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców do reprezentowania i obrony naszych interesów, udało się nawiązać współpracę ze Związkiem Miast Polskich. ZMP  zrezygnował z zamiaru skierowania  nowej ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego. Wydawać mogłoby się, że chociaż na chwilę nastąpi jakieś zawieszenie „działań wojennych” o grunty ogrodów działkowych. Niestety, jeden atak na ogrody działkowe i prawa działkowców odparty,  a kolejny już czekał w pełnej gotowości.

Nie spodziewaliśmy się, że to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich weźmie w obronę nieprzychylne nam środowiska  deweloperskie i samozwańcze stowarzyszenia ogrodowe, czemu dała Pani  wyraz w swoim wystąpieniu skierowanym w czerwcu br. do Ministra Infrastruktury                   i Rozwoju.

            Pani Rzecznik

            Działkowcy nie zwracali się do Pani z czymkolwiek ani nie skarżyli się, że ustawa ujmuje im praw. Kwestionując konstytucyjność fundamentalnych praw działkowców zapisanych                       w ustawie, wspiera Pani kręgi wielkich interesów i  sfrustrowanych byłych działaczy Polskiego Związku działkowców. Dziwnym jest, że ich interesy są Pani Rzecznik bliższe niż  interesy kilku milionów obywateli korzystających z ogrodów działkowych.

Zatem nie bez powodu  środowisko działkowców  wierzy  tylko w swoją siłę w Polskim Związku Działkowców.  Razem  przez ponad 20 lat  broniliśmy naszych ogrodów i naszych praw i  razem nadal będziemy się bronić, skoro skazani jesteśmy we własnym  państwie na ciągłą walkę                                   o obronę naszych  praw i wolności zapisanych w konstytucji RP i w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

            List swój przesyłam do wiadomości:

  1. Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców.                   / - / Julia Molenda
  2. Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu

Polskiego Związku Działkowców.

  1. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju -

Pani Elżbiecie Bieńkowskiej.                                                

           

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.