Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Poczuliśmy się jakbyśmy nie byli obywatelami Rzeczypospolitej" - 11.08.2014

                                                                                     
      Częstochowa 02.08.2014r

                                                              Rzecznik Praw Obywatelskich
                                                               Pani Profesor Irena Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy wiadomość o Pani piśmie do v-ce premier Elżbiety Bieńkowskiej dotyczącym ustawy o ROD.
Po tych wszystkich perturbacjach jakie były naszym udziałem i po uchwaleniu ustawy która stanowi pewien kompromis nie robiąc jednocześnie krzywdy działkowcom sam fakt że ma Pani wątpliwości do jej konstytucyjności wzbudził nasze zdumienie i zaniepokojenie.
Poczuliśmy się jakbyśmy nie byli obywatelami Rzeczypospolitej.
Dlaczego stawia Pani wyżej interes tych którzy od lat rozbijają ruch działkowy w imię swoich spektakularnych korzyści.
Zawsze wydawało nam się że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w obronie praw obywateli.
Działkowcy sa obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, są nimi również ci w interesie których było Pani wystąpienie.
Ale demokracja to taki ustrój że prawa większości ida przed interesem mniejszości. Czyżbyśmy się mylili?
Szanowna Pani Rzecznik
Nie posądzamy Pani o złą  wolę wolimy raczej myśleć że została Pani wprowadzona w  błąd. Jakżeż można mówić o niekonstytucyjności ustawy nad zapisami której pracowało tak duże grono posłów, prawników, przedstawicieli ministerstw, konstytucjonaliści i biuro legislacyjne Sejmu.
Szanowna Pani Profesor
Wystąpienie Pani  do Ministra Infrastruktury przyjęliśmy z obawą że nasze bezpieczeństwo w korzystaniu i uprawianiu działek jest znów zagrożone. Działkowcy mają dużo wrogów (dalibóg nie wiadomo dlaczego) i bardzo dużo chętnych jest na grunty na których są ogrody, chcemy mieć nadzieję że Pani do nich nie należy.
Chcemy mieć nadzieję że nasze prawa obywatelskie będą w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.
Szanowna Pani Profesor
Czy nie powinna zainteresować Pani chęć delegalizacji PZD tak usilnie przez niektórych lansowana?
Polski Związek Działkowców nie jest przecież organizacją przestępczą.
Nie ma w swoim statucie ani nie propaguje haseł komunistycznych,faszystowskich czy nacjonalistycznych.
Nie ma w działalności Polskiego Związku Działkowców nic co kolidowało by z  art.13 Konstytucji R.P.
Natomiast art.12 zapewnia wolność tworzenia organizacji i związków.
Dlaczego więc Pani jako Rzecznik Praw Obywatelskich wpisuje się w szeregi przeciwników PZD?
Właśnie taka postawa jaką lansują przeciwnicy PZD jest nie zgodna z art. 12 i 13 Konstytucji R.P.

          Pozostajemy z szacunkiem
                            Zarząd ROD „Wypalanki” w Częstochowie

  w imieniu i z upoważnienia Zarządu prezes ROD „Wypalanki”
                                               Barbara Powązka


 

     

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD
2.O.Z.  PZD
3.a/a

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.