Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"PZD to jedyny obrońca ogrodów i praw działkowców" - 08.08.2014

                                                                           Wałbrzych, 7 sierpnia 2014 r.

Działkowcy

z Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Podzamcze” w Wałbrzychu:

Tadeusz Sztokowiak

Ireneusz Womian

Maria Klimków

Sylwester Biernat

                                                                                           Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                            Pani

                                                                                            Irena Lipowicz

 

 

            Wystąpieniem z dnia 20 czerwca br., które skierowała  Pani do Ministra Infrastruktury                 i Rozwoju - Pani Elżbiety Bieńkowskiej oznajmiła Pani obywatelom RP, że jest przeciwnikiem praw  i wolności człowieka i obywatela, czyli  miliona członków Polskiego Związku Działkowców. Zamiast bronić naszych praw i wolności, występuje przeciwko  prawom, które Sejm RP uchwalił dla nas w obywatelskiej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, popartej przez blisko milion obywateli RP.

Tym samym utwierdziła Pani nas w przekonaniu, że my działkowcy nie możemy ufać Rzecznikowi Praw Obywatelskich,  a także innym organom władzy państwowej.

Władza w naszym państwie walczy z nami o grunty ogrodów działkowych od przeszło 20 lat,                    a ogrody działkowe i w nich my jednak  przetrwaliśmy.  Dzisiaj istnieją i rozwijają się nasze ogrody, ponieważ my wywalczyliśmy dobrą nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych  nie z łaskawości władzy, a jedynie dlatego, że ufaliśmy naszemu Polskiemu Związkowi Działkowców, jedynemu obrońcy ogrodów i praw działkowców. Nikt tej prawdzie zaprzeczyć nie może, poza marginalnymi samozwańczymi stowarzyszeniami ogrodowymi, którzy, jak na ironię, znaleźli  niesłuszne wsparcie u Pani Rzecznik Praw Obywatelskich.

            My pamiętamy historię i drogę w jakiej przed kilku laty poprzednia ustawa                                  o rodzinnych ogrodach działkowych  została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego                         z wnioskiem o stwierdzenie jej niekonstytucyjności. Pani Rzecznik wkracza na tę samą drogę, co dobitnie wynika z  uzasadnienia kwestionowanych przez Panią przepisów nowej ustawy działkowej. W swoim wystąpieniu z dnia 20 czerwca br. podważa Pani fundamentalne dla nas prawa, których domagali się polscy działkowcy składając w Sejmie RP  obywatelski projekt ustawy.

Ustawa weszła w życie pół roku temu i jest sukcesywnie wdrażana w życie m.in. poprzez  zabrania wszystkich działkowców w celu dokonania wyboru stowarzyszenia, które ma zarządzać ogrodem działkowym. Jest na to  czas do 18 stycznia 2015 r., a już zaczyna się kolejny atak  na nasze prawa, ponieważ wbrew oczekiwaniom naszych przeciwników, ogrody działkowe nie wyodrębniają się lawinowo ze stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców.

Najpierw Związek Miast Polskich, który wnioskował do Prezydenta RP o zaskarżenie nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, następnie zagrożenie legalności naszych altan na działkach,              a teraz jednoosobowy organ władzy państwowej - Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje nasze najważniejsze prawa i wolność zrzeszania się.

Najbardziej nas  bulwersuje  i niepokoi  fakt, że Pani Rzecznik uważa, że istnienie naszego Związku jest niezgodne z konstytucją? Dlaczego Pani nie zauważa, że to my działkowcy chcemy być właśnie w tym Związku zrzeszeni? Przecież  wolność zrzeszania się mamy zagwarantowaną w konstytucji RP.  W nowej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych także jest zapis o wolności wyboru zrzeszania się działkowców.

            Jesteśmy przekonani, że   po zeszłorocznej przegranej   batalii o  ustawę działkową według projektu wniesionego przez posła Stanisława Huskowskiego, politycy będący u władzy ponawiają walkę  o wielki kapitał, którym są  tereny ogrodów działkowych w Polsce. Na ten kapitał przez wiele lat niecierpliwie czekają deweloperzy i inne grupy interesu, a jedyną przeszkodą                    w zagarnięciu tego kapitału jest Polski Związek Działkowców, za którym stoi milion rodzin działkowców. Dlatego oczywistym dla nas jest, że kwestionowanie podmiotowości prawnej                     Polskiego   Związku Działkowców, zarzucanie nowej ustawie, iż utrzymuje ona monopol Związku na zarządzanie ogrodami działkowymi jest działaniem, które ma  doprowadzić ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem stwierdzenia, że jej najważniejsze prawa dla   działkowców są niezgodne             z konstytucją. Innymi słowy Pani Rzecznik otrzymała zadanie, które ma otworzyć deweloperom drogę do legalnego obrotu gruntami  ogrodów działkowych.

            Przekazujemy Pani Rzecznik nasz  list, który wyraża głosy działkowców z naszego Ogrodu. Jednocześnie zapewniamy, że działkowcy nie oczekują wiele, chcą jedynie spokojnie zajmować się swoimi sprawami w Ogrodzie bez obaw, że jutro może być tylko gorzej, ponieważ tak chce władza.

To pasmo niepokoju i udręki działkowców należy wreszcie przerwać i nie wzywać nas do kolejnej walki.

 

                                                                                              /- / Tadeusz Sztokowiak

                                                                                              / - / Ireneusz Woman

                                                                                              / - / Maria Klimków

                                                                                              / - / Sylwester Biernat

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio