Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Walka trwa nadal, zmieniają się jedynie narzędzia" - 06.08.2014

                                                                               Szczawno Zdrój, 5 sierpnia 2014 r.

Działkowcy Okręgu Sudeckiego

 

 

                                                                              Pani

                                                                           Irena Lipowicz

                                                                           Rzecznik Prawa Obywatelskich

                                                                                                                                      

         My poniżej podpisani działkowcy zwracamy się do Pani o obiektywną, godną  profesorów prawa, ocenę przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach, których zgodność  z konstytucją zakwestionowała Pani w wystąpieniu                    z dnia 20 czerwca br. skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wystąpienie to dowodzi, że podjęła Pani inicjatywę przeciwko  działkowcom, a więc przeciwko obywatelom, ponieważ kwestionuje nasze prawa zapisane w ustawie,                 a przede wszystkim  podmiotowość, prawa do majątku i dominującą pozycję                    w zarządzaniu ogrodami Polskiego Związku Działkowców. Kwestionuje Pani także ustawowy zapis o wyodrębnianiu się ogrodów działkowych  z Polskiego Związku Działkowców i zakładaniu lokalnych stowarzyszeń, które będą  te ogrody prowadziły.

              Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich podjęta przeciwko nam działkowcom pozostaje  w sprzeczności z Konstytucją, która w art. 208 stanowi, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji i w innych aktach normatywnych.

W tej sytuacji jest dla nas oczywistym, że walka  z działkowcami o uwolnienie gruntów ogrodów działkowych trwa nadal. Metody tej walki są  niezmienne od 20 przeszło lat, której celem jest Polski Związek Działkowców, osłabienie jego pozycji     a także jego likwidacja. Zmieniają się jedynie narzędzia walki i tym razem  za narzędzie do do tej walki wybrano Rzecznika Praw Obywatelskich.

                   Nie słusznym jest zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich, że ustawa wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnemu z dnia 12 lipca 2012 r. utrzymuje nadal dominującą pozycję Polskiego Związku Działkowców w zarządzaniu rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Zgodnie z nową ustawą działkowcy mogą wyodrębniać się ze Związku i zakładać lokalne stowarzyszenia, które będą te ogrody prowadziły. Takie zebrania już się odbywają, a działkowcy w niektórych ogrodach powołali odrębne od PZD stowarzyszenia. Każdy działkowiec ma zagwarantowane prawo do udziału w takim zebraniu, a nie przymus. Jeśli nie chce uczestniczyć w zebraniu, to zgodnie z zasadami demokracji  decydują za nieobecnych obecni na zebraniu. Ogrody, które się wyodrębniają, zgodnie z ustawą, przejmują majątek Związku należący do ogrodu .

Co w tym temacie jest niekonstytucyjnego? Pani Rzecznik kwestionuje zatem wolność zrzeszania się  działkowców, którzy  na tych zebraniach podejmują decyzje o  wyborze stowarzyszenia ogrodowego. Z wystąpienia Pani Rzecznik wynika, że poprawnym rozwiązaniem byłby ustawowy zapis nakazujący aby Polski Związek Działkowców oddawał ogrody i majątek nie  w drodze wyodrębniania się na zebraniach lecz stowarzyszeniom, które powstały przed wejściem w życie nowej ustawy działkowej. Nieważnym  dla Pani jest kogo te stowarzyszenia reprezentują, choć wiemy, że  sami siebie  a nie wszystkich działkowców z ogrodów, w których „działają”. Działacze w tych marginalnych stowarzyszeniach uważają, że jeśli mają już stowarzyszenie a nawet jakąś strukturę, to ogrody z mocy ustawy powinny być tym stowarzyszeniom oddawane bez zgody działkowców.

Czyżby  Rzecznik Praw Obywatelskich wśród tych stowarzyszeń poszukiwała legitymizacji swoich działań. Czy dla Rzecznika nie ma żadnego znaczenia, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych powstała z projektu obywatelskiego popartego przez blisko milion obywateli?

         Kwestionując podmiotowość prawną Polskiego Związku Działkowców  oczekuje Pani  likwidacji Związku. Ten temat już wiele razy był podejmowany przez różne organy władzy i nawet Trybunał Konstytucyjny nie wskazał przepisu prawa pozwalającego na unicestwienie naszego Związku. Związek istnieje, ponieważ my, zgodnie z naszą wolą jesteśmy w nim zrzeszeni, a wolność zrzeszania się mamy zagwarantowaną w konstytucji.

Nie jest w naszym interesie  likwidacja Polskiego Związku Działkowców, o czym Pani Rzecznik wiadomo.

W czyim więc interesie jest likwidacja  Związku? My działkowcy wiemy  i Pani Rzecznik  powinna wiedzieć, że w interesie deweloperów, by dorwać się do gruntów ogrodów działkowych w miastach.

Deweloperzy i nie tylko oni, a także my działkowcy wiemy, że  grunty ogrodów działkowych to ogromny kapitał i w tym temacie już nic nie trzeba więcej dodawać.                    

 

         Nie mieliśmy złudzeń, że po uchwaleniu nowej ustawy  spokojnie zajmiemy  się ogrodami, działkami i życiem w naszym Związku. 

Dzisiaj jesteśmy kolejny raz wzywani do walki o nasze prawa z tą tylko różnicą, że przy użyciu obrońcy wolności   i praw człowieka  i obywatela.

Będziemy się bronić. 

 

Do wiadomości:                                                                na oryginale 101 podpisów                                         

 

  1. Minister Infrastruktury

i Rozwoju

Pani Elżbieta Bieńkowska.

  1. Krajowa Rada
  2. Polskiego Związku Działkowców.
  3. Okręgowy Zarząd Sudecki

Polskiego Związku Działkowców.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.