Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich - 06.08.2014

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 do Rzecznika Praw Obywatelskich

 W związku z pismem z dnia 23 lipca 2014r. skierowanym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Prezydium KR PZD pragnie wyrazić uznanie dla wyważonego i obiektywnego stanowiska na temat  regulacji zawartych w ustawie o ROD zaprezentowanego w imieniu Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w przedmiotowym piśmie. Na specjalne podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt, że wśród wielu argumentów przywołanych w tym wystąpieniu, Ministerstwo szczególnie wyraźnie uwypukliło kwestię poparcia społecznego, jakim nowa ustawa cieszy się w środowisku działkowców.

Okoliczność tą odbieramy jako przejaw nowej jakości w podejściu przedstawicieli władz publicznych do problemu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Traktowanie społeczności działkowców w sposób podmiotowy, a zwłaszcza uwzględnianie przez organa Państwa stanowiska działkowców w sprawie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie ROD, było i jest jednym z najważniejszych postulatów głoszonych przez PZD. Dlatego ten aspekt pisma skierowanego w imieniu Pani Wicepremier zasługuje na szczególną uwagę i podkreślenie.

Jednocześnie, odnosząc się do uwag dotyczących przejmowania prowadzenia ROD przez stowarzyszenia zawiązane przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach  działkowych, Prezydium KR PZD pragnie przypomnieć, iż w świetle opinii konstytucjonalistów rozwiązanie takie budziłoby wątpliwości, co do zgodności z ustawa zasadniczą. Niezależnie od tego uważamy, że zapisany w ustawie o ROD mechanizm, gwarantujący sukcesję praw majątkowych na stowarzyszenia ogrodowe zawiązane decyzją zebrań, w których uczestniczyć mogą wszyscy działkowcy z ogrodu, stanowi najlepsze zabezpieczenie przed wszelkimi próbami manipulacji podczas rozstrzygania kwestii mającej fundamentalne znaczenie dla ROD i działkowców. Uważamy, że krytykować go mogą wyłącznie środowiska, które są świadome braku poparcia działkowców dla ich działań. Słuszności takiej oceny dowodzi zresztą fakt, iż jak dotychczas w żadnym ogrodzie, w którym funkcjonują osoby podpisane pod wystąpieniem skierowanym do Sądu Najwyższego, działkowcy nie opowiedzieli się za powołaniem stowarzyszenia, które miałoby zastąpić PZD w prowadzeniu ROD. Stąd krytyka rozwiązań, które zapewniają największą transparentność przy podejmowaniu decyzji o przyszłości ROD, jest naszym zdaniem całkowicie nieuzasadniona.

O prawidłowości rozwiązań ustawy przesądzają również inne fakty. Dotychczasowy przebieg przeszło 1000 zebrań ustawowych w ROD wskazuje, że wbrew zarzutom nadmiernego wygórowania przez ustawę wymogu frekwencji, jest on powszechnie osiągany. Z kolei fakt, iż zdecydowana większość zebrań działkowców kończyła się uchwałą o pozostaniu ROD w PZD  - dotychczas niewiele ponad 100 przegłosowało wyłączenie ROD – dowodzi, że decyzja ustawodawcy o utrzymaniu podmiotowości prawnej PZD była zgodna z faktycznymi i powszechnymi oczekiwaniami działkowców.

Na zakończenie Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, iż Związek podejmuje starania, aby w pełni zrealizować zapisy ustawy gwarantujące demokratyczny sposób podejmowania decyzji o przyszłości ROD. Służy temu m.in. szereg formalnych dokumentów i wytycznych mających wspierać społecznie działające zarządy ROD w procesie zwołania, organizacji i przeprowadzeniu zebrań ustawowych, a także przekazaniu majątku ROD na stowarzyszenie, w przypadku podjęcia przez społeczność ogrodową decyzji o opuszczeniu struktur PZD. Mamy nadzieję, że w ramach monitoringu funkcjonowania ustawy, o którego prowadzeniu Ministerstwo poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich, Resort dostrzega starania PZD. Jednocześnie w imieniu Związku, Prezydium KR PZD deklaruje gotowość do udzielenia Ministerstwu - w ramach posiadanej wiedzy i możliwości - wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie sytuacji w ROD po wejściu w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

                                                                  Prezydium

                                                               Krajowej Rady

                                               Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Warszawa, dn.  5 sierpnia 2014 r.

Załącznik plikowy do pobrania

!Stanowisko_Prezydium_KR__PZD_w_sprawie_wystpienia_MIiR_do_RPO5_sierpnia.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio