Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy w okręgu wrocławskim wybierają PZD - 04.08.2014

Uchwała  nr  1

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej  Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2014r. w sprawie dotychczasowego przebiegu i rezultatów zebrań wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego.

    Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża zadowolenie z dotychczasowego przebiegu i rezultatów zebrań wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego. Zwraca się przede wszystkim uwagę na prawidłowe zwołanie i przygotowanie zebrań o czym świadczą przekazane do Okręgowego Zarządu dokumenty. Najistotniejszym jest jednak fakt, że na większości zebrań (43-ch) działkowcy niemal jednogłośnie wybrali Polski Związek Działkowców jako te stowarzyszenie, które dalej będzie prowadzić ich rodzinny ogród działkowy. Podkreślić również należy, że na zebraniach gdzie nie osiągnięto quorum działkowcy także pozytywnie opowiadali się za Związkiem.
    Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu wyraża przekonanie, że rezultaty dotychczasowych 71 zebrań są wynikiem sukcesów Polskiego Związku Działkowców w walce o zachowanie praw działkowców i ogrodów, są wynikiem osiągnięć w rozwoju ogrodów a zwłaszcza w utrzymaniu, w budowie i rozbudowie infrastruktury ogrodów, ale także w działalności organizacyjnej.
    Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu zwraca się do zarządów pozostałych ogrodów o równie prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zebrań a do działkowców o przemyślany wybór stowarzyszenia, które zabezpieczy ich interesy i będzie prowadzić do dalszego pomyślnego rozwoju ogrodu oraz zapewni należną im stabilizację.


Sekretarz  Okręgowej                                          Przewodnicząca  Okręgowej
Konferencji  Przedzjazdowej                              Konferencji  Przedzjazdowej
Karol  Pacanowski                                              mgr  Barbara  Korolczuk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio