Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działania PZD mają zapobiec restrykcji wobec działkowców" - 04.08.2014

S T A N O W I S K O


Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2014r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z uznaniem odnosi się do podjętej przez Krajowa Radę inicjatywy, której celem jest nowelizacja przepisów dotyczących budowy altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014r. oddalający kasację w sprawie rozbiórki altany wyłącznie z powodu jej niezgodności ze słownikową definicją altany rozumianą jako obiekt otwarty o lekkiej, ażurowej konstrukcji przeznaczonej tylko do wypoczynku i ochrony przed deszczem i słońcem, postawił pod znakiem zapytania legalność istniejących już na działkach altan. Wyrok NSA stworzył zatem możliwość do wydawania przez nadzór budowlany w całym kraju kolejnych decyzji nakazujących rozbiórkę altan w ogrodach działkowych. NSA uznał bowiem , że dotychczasowe altany są w istocie budynkami, na posadowienie których wymagane jest pozwolenie na budowę.
Podjęte przez Krajową Radę Związku działania, które mają zapobiec restrykcji wobec działkowców zaowocowały powołaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP – rozbiórkom altan” i opracowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Działania te były zatem jak najbardziej słuszne i konieczne mając na uwadze ochronę praw działkowców.
  Zarejestrowanie Komitetu przez Marszałka Sejmu RP i ogłoszenie tego faktu w prasie w dniu 18 lipca br. umożliwiło zbieranie podpisów poparcia projektu ustawy, a uchwalenie jej przez Sejm RP wyeliminuje powstałe zagrożenie.
Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD we Wrocławiu  wyraża przekonanie, że obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw spotka się z szerokim odzewem ze strony działkowców okręgu wrocławskiego wszak zagrożenie rozbiórki altany Może dotyczyć każdego  działkowca.
Okręgowa  Konferencja Przedzjazdowa zwraca się do wszystkich działkowców o poparcie obywatelskiego projektu ustawy poprzez złożenie podpisu na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
 Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa zwraca się do członków zarządów ogrodów, do członków komisji statutowych o rozpropagowanie tej akcji nie tylko wśród działkowców ale również wśród wszystkich dorosłych uprawnionych obywateli naszego okręgu.    

Sekretarz  Okręgowej                                          Przewodnicząca  Okręgowej
Konferencji  Przedzjazdowej                              Konferencji  Przedzjazdowej
Karol  Pacanowski                                              mgr  Barbara  Korolczuk


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio