Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Orzeczenie NSA to wytrych dla deweloperów" - 04.08.2014

Polski Związek Działkowców
Rodzinny  Ogród  Działkowy
                „Relaks”
ul. B. Chrobrego  b/n
47-200 Kędzierzyn-Koźle


                                                    
                                                                              S T A N O W I S K O
                                Zarządu ROD „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 02.08.2014r.


     w sprawie: orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.01.2014r. w przedmiocie
                          rozbiórki budynku rekreacyjno - wypoczynkowego


     Głęboko zaniepokojeni jesteśmy kontrowersyjnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego     z dnia 09.01.2014r., który dokonując „twórczej” interpretacji prawa podważył legalność altan działkowych znajdujących się w rodzinnych ogrodach. Przyjęcie w wyroku słownikowej definicji pojęcia     „altana” powoduje, że wybudowane altany działkowe z zachowaniem parametrów powierzchni zabudowy i wysokości określonych w prawie budowlanym, nagle stały się samowolą budowlaną. W ten sposób NSA uzależnił nas od uznaniowych decyzji urzędników nadzoru budowlanego, którzy mogą żądać rozbiórki naszych altan. W ustawie-Prawo budowlane brak jest legalnej definicji pojęcia „altana”. Przez dziesięciolecia nikt nigdy nie podważał legalności istnienia altan  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  ( wcześniej  w  pracowniczych  ogrodach  działkowych ).
Zgodnie z prawem budowlanym, budowa altan nie wymagała pozwolenia jeżeli obiekty te nie przekraczały ustalonych w nim norm powierzchni i wysokości.
Pojęcie „altana” w kontekście ogrodów działkowych od lat wykroczyło poza definicję przyjętą przez NSA, co udowadniają liczne opisy, zdjęcia altan w różnych publikacjach oraz dokumenty publicznoprawne, chociażby wcześniejsze orzeczenie NSA odnoszące się do altan działkowych z dnia 06.10.2000r. sygn. akt  IV SA 363/98. Dla nas jest oczywiste, że altana w dzisiejszych czasach spełnia uniwersalną rolę – jako pomieszczenie służące wypoczynkowi, ale również jako miejsce do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodowego. Niezrozumiałe są  powody, którymi kierował się NSA podejmując tak ważne  dla nas rozstrzygnięcie u podstaw którego zastosowano definicję ze słownika języka polskiego. Uzasadnienie orzeczenia wzbudza nasze wątpliwości czy jest ono zgodne    z prawem, ale jesteśmy przekonani, że z pewnością jest szkodliwe społecznie. Godzi bowiem w interes wszystkich właścicieli altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych i stanowi przykład działania prawa wstecz.
     Uważamy, że cytowane orzeczenie NSA stanowi kolejny etap walki z rodzinnymi ogrodami działkowymi i stanowi wytrych dla deweloperów, niektórych gmin i różnych grup dążących do likwidacji ROD i przejęcia za bezcen gruntów ogrodów. Obawiamy się, że to co nie udało się dokonać politykom w dążeniu do likwidacji ogrodów, może udać się urzędnikom nadzoru budowlanego.
Z tych względów precedensowe orzeczenie NSA stanowi wielkie zagrożenie dla dalszego funkcjonowania ROD.
     Oburzeni jesteśmy bezczynnością władz państwowych, które powinny stać na straży praw obywatelskich, w tym także praw działkowców, a które przez ponad pół roku nie znalazły czasu, chęci i woli podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zlikwidowania obnażonej cytowanym orzeczeniem luki prawnej w zakresie określenia legalnej definicji  pojęcia  „altana”  i  ochrony  praw  działkowców.    
          Udzielamy poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o zmianie Ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w celu legalnego zdefiniowania pojęcia „altana działkowa” i jej rozwiązań architektonicznych.
     Zwracamy się do najwyższych władz państwowych o udzielenie wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i przeprowadzenia możliwie szybkiej nowelizacji ustawy-Prawo budowlane, która to uregulowałaby raz na zawsze pojęcie altany działkowej z uwzględnieniem jego parametrów, technologii budowlanej i konstrukcji.
     Stanowisko nasze kierujemy do Marszałka Sejmu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wiceprezesa Rady Ministrów RP-Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


                                                          Za Zarząd ROD „Relaks”:


                                                                                       Wiceprezes                                       Prezes
                                                                                      Zarządu ROD                                  Zarządu ROD

                                                                                        Jacek  Rosół                               Antoni Falkowski 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio