Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Mamy już dość ciągłej wojny o nasze grunty" - 02.08.2014

                                                                                                                      Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r.

Szanowna Pani Rzecznik.

 Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. została przyjęta przez nasz Parlament nieomal jednomyślnie, ponad podziałami partyjnymi. Po podpisaniu przez Prezydenta RP zaczęła funkcjonować od dnia 19 stycznia br. Jej postanowienia dopiero zaczęto wdrażać w życie i minęło zbyt mało czasu żeby stwierdzać, co może być w niej niekonstytucyjne. W odczuciu milionowej rzeszy polskich działkowców jest to bardzo dobra ustawa, w pełni spełniająca intencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Dlatego też z ogromnym zdumieniem odnosimy się do faktu, że dała się Pani wmanewrować w sprawę, która w naszym odczuciu i na chwilę obecną nie powinna mieć miejsca, a która została sprowokowana przez ludzi, którzy walczą o swoje partykularne interesy i usiłują usankcjonować swoją dotychczasową anarchię i swoje bezprawne zachowania. Uważamy, że podważanie konstytucyjności omawianej ustawy jest bezsensowne i dowodzi tylko, że inspiratorzy tego całego zamieszania mają problemy z właściwym umiejscowieniem się w nowej prawnej rzeczywistości. Zresztą trudno przypuszczać, aby byli oni zdolni zaakceptować jakiekolwiek prawo.

 

                   Reprezentujemy liczne grono działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu, mającego 560 działek. Wraz z członkami rodzin stanowimy społeczność liczącą 1,5 tys. obywateli. W naszym przypadku zawsze byliśmy przekonani o tym, że istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce jest ściśle powiązane z jednością działania wszystkich działkowców. Gwarantem tej jedności i tego istnienia jest tylko silna i prężna organizacją jaką jest Polski Związek Działkowców, do której należymy i chcemy nadal należeć. Mamy już dość ciągłej wojny o nasze grunty, o dalsze nasze istnienie i cieszymy się z tego, że nowa ustawa gwarantuje nam wreszcie przysłowiowy „święty spokój”. Z tego też względu podzielamy opinię Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartą w piśmie znak. DGN-I-0712-2-EM/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. stwierdzającą, że na obecnym etapie formułowanie wniosków dot. niekonstytucyjności przepisów w/w ustawy wydaje się przedwczesne, a ponadto uważamy formułowanie takich wniosków za całkowicie zbyteczne.

 

                 Apelujemy do Pani Rzecznik o rozsądek i rozwagę w przedmiocie sprawy, a w ostateczności o wycofanie się z jej dalszego prowadzenia.

 

 

 

 

Z poważaniem:

 

 • Prezes Zarządu  -  Jerzy Karpiński;
 • Wiceprezes        - Władysław Lepka;
 • Sekretarz            - Maciej Skórzyński;
 • Skarbnik            -  Jerzy Hachuła;
 • Członek Zarządu- Zofia Górska;
 • j.w.                    -  Czesław Kempa;
 • j.w.                    -   Jan Mazanek;
 • j.w.                    -   Piotr Dobrzyński;
 • j.w.                    -   Zygmunt Sutkowski;

oraz:

 • Przew. Kom. Rewizyjnej – Jan Pastuszewski;
 • Przew. Kom. Rozjemczej – Zygmunt Krschka;

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.