Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Czy przy sprzedaży altany i nasadzeń na działce w ROD trzeba będzie zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych? - 01.08.2014

Przy sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce w ROD, będących własnością działkowca często pojawia się pytanie, czy taka sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 Przez długi okres czasu sprawa opodatkowania takich transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych była sporna. Związane to było z art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który zwalniał działkowców ze wszelkich podatków, które miały związek z użytkowaniem działki rodzinnej, w tym z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże zapis ten był często kwestionowany przez sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, które uznawały, że „mamy do czynienia ze sprzedażą, wobec czego umowa między działkowcami podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

 W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych udało się utrzymać zwolnienie z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Jednakże posłowie, kierując się opinią Ministerstwa Finansów nie przychylili się do utrzymania zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Mimo, że taki zapis zawierał pierwotny tekst obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W związku z tym należy stwierdzić, że działkowiec będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży altany, nasadzeń i innych obiektów, znajdujących się na działce, a stanowiących jego własność.

 Co do zasady, urzędy skarbowe uznają, że wysokość podatku wynosi 2 % wartości przedmiotów sprzedaży. Jeśli więc ustalona w umowie przeniesienia praw do działki wartość altany, nasadzeń itp. wyniesie 20 tys. zł, to fiskusowi trzeba będzie zapłacić 400 zł. Podatek ten płaci się w urzędzie skarbowym właściwym wedle miejsca zamieszkania kupującego. Aby dopełnić tego obowiązku, trzeba się posłużyć urzędowym formularzem (deklaracją PCC-3), który można otrzymać w urzędzie skarbowym albo ściągnąć z Internetu. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przeniesienia praw do działki.

Z uwagi, że część urzędów skarbowych uznaje, że wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 1 % wartości przedmiotów sprzedaży na działce w ROD warto w tej sprawie przed złożeniem deklaracji podatkowej skontaktować się z właściwym terytorialnie urzędem skarbowym.

 Obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych będzie ciążył na kupującym (art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). Aczkolwiek sprzedający i kupujący w umowie przeniesienia praw do działki mogą dowolnie uregulować kwestię wzajemnych rozliczeń.

 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z podatku będzie zwolniona sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli ich wartość nie przekracza 1 000 zł. Jednakże z uwagi na różne kwalifikacje prawne nasadzeń i naniesień na działce w ROD warto w tej sprawie skonsultować się z urzędem skarbowym bądź Krajową Informacją Podatkową, które udzielą odpowiedzi w indywidualnej sprawie.

 

 

przygotowała

 

M. Pilzak

WGG KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.