Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"W grupie miliona osób zawsze znajdą się ci, co szkodzą" - 31.07.2014

Stanowisko

Prezesów ROD z Ostrowca Świętokrzyskiego do Minister Infrastruktury

w sprawie konstytucyjności przepisów przejściowych Ustawy o ROD

z 13 grudnia 2013 r.

 

Po zapoznaniu się z wystąpieniem Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie oraz Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych, które stały się podstawą listu Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Minister w zakresie zajęcia stanowiska co do konstytucyjności przepisów przejściowych obowiązującej Ustawy o ROD, czujemy się zobligowani do zajęcia
w niniejszej sprawie jasnego stanowiska, będącego przede wszystkim potwierdzeniem woli samych działkowców ostrowieckich.

Jako reprezentacji jedenastu ogrodów działkowych na terenie Miasta z całą mocą stwierdzamy, iż przyjęta przez Sejm RP treść ustawy o ROD i jej przepisów przejściowych, w pełni zabezpiecza interesy najbardziej zainteresowanych czyli działkowców.

To właśnie przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe pozwoliło zachować tytuły do terenów ogrodów oraz co najważniejsze, nasze indywidualne prawa do działek i znajdującego się na nich majątku.

Procedura ewentualnego wyodrębnienia się ogrodu ze struktur ogólnopolskich jest z kolei przejrzysta i jasna. Jeśli taka jest wola samych użytkowników działek
to mogą oni z niej skorzystać poprzez założenie odrębnego stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.

Na terenie samego Ostrowca Świętokrzyskiego, żaden z dotychczasowych ogrodów nie podjął takie woli, co więcej, w dotychczas odbytych zebraniach ustawowych działkowcy wyrażają wolę pozostania w Polskim Związku Działkowców.

Podstawy takiej decyzji są proste – obserwując ciągłą i niesłabnącą nagonkę na tereny ROD, trudno sobie wyobrazić aby pojedyncze stowarzyszenie czy nawet ich grupa, były w stanie skutecznie przeciwstawić się tym naciskom jakim niemal codziennie poddawane są ogrody i działkowcy.

Nie czujemy się także w żaden sposób „uciemiężeni” przynależnością
do Związku. Rezygnacje z członkostwa w tymże Stowarzyszeniu są tak szalenie marginalne, że z pełną świadomością można uznać, iż nie ma ich w ogóle.

Musimy jednakże kilka słów poświęcić i Autorom dwóch wystąpień, o których wspomnieliśmy na samym początku niniejszego Stanowiska a mianowicie Stowarzyszeniu Bieszczadzkim i Małopolskim Towarzystwie Ogrodów Działkowych.

Są to w naszej ocenie ale także w ocenie innych działkowców, ludzie często skompromitowani, którzy swoje ambicje i indywidualne oczekiwania, przedkładają nad interes całego środowiska.

Mamy świadomość, że w grupie miliona osób zawsze znajdą się i takie, które swymi działaniami jedynie szkodzą polskim ogrodom poprzez permanentne utrzymywanie stanu niepewności co do dalszego ich istnienia.

Grupa to nieliczna bo naszym zdaniem obejmująca kilkadziesiąt osób,
ale niezwykle groźna, gdyż nawołująca do radykalizmu prawnego i organizacyjnego. Rozwiązań, które absolutnie nie przystają do ogrodów i tej 115 letniej idei.

Mamy głęboką nadzieję, że skończy się kiedyś całe to zamieszanie i wreszcie będziemy mogli w spokoju uprawiać swoje działki bez obawy o przyszłość. Tak jak wskazała Pani Minister w swojej odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 23 lipca 2014 r. – nowa Ustawa o ROD realizuje postulaty Trybunału Konstytucyjnego, skutecznie zabezpieczając to co w owej Ustawie najistotniejsze,
a mianowicie zachowanie ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń.

 

 

Ostrowiec Św. dn. 29.07.2014 r.

 

 

                                                                                   Podpisy prezesów ROD

z Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                                                   (lista w załączeniu)      

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio