Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Gra o ogrody toczy się według dobrze nam znanego scenariusza" - 30.07.2014

 

                                                         Pani

            

                                                         Elżbieta Bieńkowska

                                                         Wiceprezes Rady Ministrów

                                                         Minister Infrastruktury i Rozwoju

                                                         ul. Wspólna 2,4

                                                        00-926 Warszawa

 

 

      My, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Słupsku, po wnikliwej analizie:

  • pisma Prezesa Związku Miast  Polskich skierowanego do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, dotyczącego skierowania ustawy o „ROD” do Trybunału Konstytucyjnego ;
  • orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego utrzymującego decyzję wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nakazie rozbiórki altany;
  • listu Rzecznik Praw Obywatelskich do   Minister  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 czerwca 2014 r.

wyrażamy zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec kolejnej fali ataków na Polski Związek Działkowców i nową ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Nauczeni wieloletnim doświadczeniem mamy prawo uważać, że ponownie rozpoczęła się gra o istnienie rodzinnych ogrodów działkowych i toczy się ona według sprawdzonego już scenariusza. Ustawa nie spełniła oczekiwań tych którzy liczyli na masowe występowanie rodzinnych ogrodów działkowych  ze struktur PZD. PZD jako stowarzyszenie jest jedynym gwarantem istnienia ogrodów działkowych . W naszym okręgu odbyły się już zebrania ustawowe  w 60 % ogrodów. Żaden ogród nie wystąpił z PZD dając wyraz w głosowaniu i akceptując przepisy zawarte w ustawie.

Szanowna Pani Premier,

 Ustawa z 13 grudnia 2013 r. w sposób jednoznaczny zniosła monopol Związku i daje pełna swobodę zrzeszania się działkowców . Wbrew oczekiwaniom tych którzy chcieli by mieć swobodny dostęp do terenów  rod, działkowcy podejmują decyzję o zrzeszaniu się w sprawdzonej organizacji gwarantującej obronę ich praw.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Pani Premier a za Pani pośrednictwem do całego Rządu o poparcie idei ogrodnictwa działkowego;  tak jak to miało miejsce w końcowej fazie przygotowywania projektu nowej ustawy o „ROD”.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni instrumentalnemu wykorzystywaniu naczelnych organów Państwa  do lobowania przy załatwianiu swoich partykularnych interesów.

 

 

 

 

 

                                                 Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

                                                                  PZD w Słupsku

 

                                                                  z up. Przewodniczący

 

                                                                  mgr Zdzisław Tokarek     

 

 

Do wiadomości:

Prezes PZD w Warszawie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.