Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich powinna stać po stronie obywateli - 30.07.2014

 

      My, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Słupsku, po wnikliwej analizie:

  • pisma Prezesa Związku Miast  Polskich skierowanego do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, dotyczącego skierowania ustawy o „ROD” do Trybunału Konstytucyjnego ;
  • orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego utrzymującego decyzję wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nakazie rozbiórki altany;
  • listu Rzecznik Praw Obywatelskich do   Minister  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 czerwca 2014 r.

wyrażamy zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec kolejnej fali ataków na Polski Związek Działkowców i nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o „ROD”; w którym to poddaje Pani w wątpliwość konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych .

Do tej pory przekonani byliśmy, że piastowany przez Panią Urząd jest powołany do obrony interesów obywateli w szerokim tego słowa znaczeniu. Potrafimy ocenić atmosferę jaką po raz kolejny tworzy się wokół ogrodów działkowych a szczególnie wokół Związku. Dla nas sprawa jest jasna. Ustawa nie spełniła oczekiwań naszych przeciwników - przedstawicieli różnych stowarzyszeń jak również tych którzy widzą w likwidacji PZD dobry dla siebie interes . Nie potwierdziły się prognozy o masowym występowaniu ROD z PZD a to przecież umożliwia nowa ustawa . Zwycięża mądrość i rozsądek wielomilionowej rzeszy działkowiczów. Czy przeciwko temu Pani występuje ? Dzisiaj organy statutowe PZD w pełni wykonują nałożone na nich obowiązki ustawowe z pełnym poszanowaniem zasad demokracji. Ponosimy związane z tym koszty organizacyjne i finansowe . Nikt nam w tym nie pomaga .

 Szanowna Pani Rzecznik !

 

W naszym okręgu odbyło się już 60 % zebrań ustawowych. Tam gdzie zgodnie z ustawą mogło odbyć się głosowanie działkowcy jednomyślnie lub w przeważającej większości głosowali za pozostaniem w stowarzyszeniu PZD . Mamy więc moralne prawo do występowania  w ich imieniu.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się do Pani o zajmowanie stanowiska  zgodnego z szeroko rozumianym interesem polskich działkowców.

 

 

Członkowie Okręgowej Komisji       Rewizyjnej  PZD w Słupsku  

 

     z up. Przewodniczący

 

    mgr Zdzisław Tokarek

 

 

Do wiadomości:

Prezes PZD w Warszawie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.