Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie zostają w PZD - 30.07.2014

 W dniu 27 lipca 2014 roku w ROD im. „Leśna Dolina” w Kwidzynie, odbyło się ustawowe zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki w naszym ogrodzie. Celem tego zebrania, było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło nasz Rodzinny Ogród Działkowy. Zgodnie z ustawą o ROD powiadomiono listami poleconymi wszystkich działkowców. Prezes ROD Andrzej Jancz  po otwarciu zebrania przywitał przybyłych działkowców oraz członka Prezydium OZ PZD w Gdańsku p. Henryka Kostro. Na przewodniczącego zebrania zaproponował p. Jana Sikorskiego, kandydatura została przegłosowana przez działkowców jednogłośnie. Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania, które w głosowaniu  przyjęto bez uwag. W dalszej kolejności powołano sekretarza oraz dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Komisja Mandatowa na podstawie list obecności stwierdziła, że na 178 działkowców obecnych jest 60 osób i zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku zebranie nie jest prawomocne do podejmowania uchwał. W związku z tym zebranie odbędzie się w II terminie i zgodnie z Zawiadomieniem  po 30 minutach przerwy.

Po opuszczeniu świetlicy ogrodowej nie tylko z powodu okropnego upału, członkowie Komisji Mandatowej przygotowali nowe listy obecności.

Po przerwie, na placu ogniskowym, Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności, stwierdziła że na 178 działkowców mających tytuł prawny do działki w ROD, w zebraniu w II terminie obecnych jest 65 osób i zgodne z ustawą z art. 72 ust 2 ustawy o ROD zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Po wysłuchaniu działkowców Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła Zebraniu projekt  uchwały, przygotowanej przez Zarząd ROD w sprawie pozostawienia ROD jako jednostki organizacyjnej PZD tj. stowarzyszenia ogrodowego.Uchwała została poddane głosowaniu. Do głosowania uprawnionych było 178 działkowców, udział wzięło 65 działkowców.

Za pozostawieniem naszego ROD, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu, głosowało 64 działkowców, przeciwnych było 0, wstrzymało się od głosu 1 działkowiec.

Wymagana większość do podjęcia uchwały wynosiła 44 głosy działkowców.

W odczytanym protokole Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła, że nasz ROD nadal pozostaje w strukturach stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Działkowcy wyrażali zadowolenie z takiego obrotu sprawy,  podkreślając że pozostanie w PZD jest dobrym wyborem i lepszego stowarzyszenia od niego nie ma.

Przewodniczący zebrania poinformował działkowców o zbieraniu podpisów  przeciw orzeczeniu NSA  i zaapelował o poparcie dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie  ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw, pod hasłem „Stop rozbiórkom altan”, z inicjatywy Krajowej Rady PZD celem przedłożenia go w Sejmie RP.

Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Zebrania p. Jan Sikorski ogłosił jego zakończenie, dziękując wszystkim przybyłym działkowcom.

 

                                                                                            Prezes ROD „Leśna Dolina”

                                                                                                       w Kwidzynie

                                                                                                      Andrzej Jancz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.