Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działkowcy nie chcą kolejnej wojny o grunty" - 26.07.2014

                                                                                                  Kamienna Góra, 25 lipca 2014r.

Kazimierz Pazdyk

Rodzinny Ogród Działkowy

„Zdrowie” w Kamiennej Górze

 

                                                                                                   Pani

                                                                                                  Elżbieta Bieńkowska

                                                                                                  Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

 

            Działkowcy w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym z oburzeniem odnoszą się do kolejnej próby atakowania przepisów nowej ustawy działkowej, której podjęła się Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie z dnia 20 czerwca 2014 r. przesłanym do Pani Minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, której zadaniem jest bronić praw i wolności obywatel, kwestionuje nasze prawa.  My nie zwracaliśmy się do Pani Rzecznik z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności naszych praw, co oznacza, że Rzecznik występuje nie w naszym interesie lecz przeciwko nam. Czy na tym polega rola           i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich?

            Ani Rzecznik Praw Obywatelskich, ani inny organ państwa nie pytał działkowców jak oceniają swoje prawa zapisane w nowej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie pytał, ponieważ wszyscy mają tę świadomość, że ta ustawa powstała na bazie obywatelskiego projektu ustawy, który napisali działkowcy.  Sejm RP, wprawdzie po wyjątkowo trudnej walce z działkowcami o zachowanie działkowcom ich praw nabytych w tym prawa do zachowania  członkostwa w Polskim Związku Działkowców, uchwalił ustawę. W czasie prac sejmowych nad tą ustawą wypowiadali się konstytucjonaliści, którzy nie stwierdzili jej niezgodności z konstytucją.

            Pani Minister

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych satysfakcjonuje milion działkowców w Polsce.  Nowa ustawa daje każdemu działkowcowi prawo do decydowania o swoim członkostwie  w Polskim Związku Działkowców i nikogo nie zmusza być członkiem Związku. Ustawa daje  działkowcom prawo do wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które ma zarządzać ich Ogrodem. Ogrodom wyodrębnionym z Polskiego Związku Działkowców ustawa daje prawo do majątku ogrodu.

Czy w tych prawach jest jakiekolwiek naruszenie praw i wolności obywatela?

W naszej ocenie obawy Pani Rzecznik, że satysfakcjonujące nas działkowców przepisy są niezgodne z konstytucją, nie zasługują na uwzględnienie.

 Działkowcy nie chcą kolejnej wojny o grunty ogrodów działkowych. Działkowcy chcą nie wiele, tylko spokoju w ogrodach i na działkach, który gwarantuje im  nowa ustawa działkowa.

Dlatego prosimy Panią Minister aby nie dolewała przysłowiowej oliwy do ognia, jakim jest wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

                                                                                                          / - / Kazimierz Pazdyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio