Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ogród jest dla nas czymś więcej niż pieniądze" - 26.07.2014

                                                                                                                 Świdnica, 25 lipca 2014 r.

Marian Rosiński

ze Świdnicy

 

                                                            

                                                                                                       Minister  Infrastruktury i Rozwoju

                                                                                                       Pani

                                                                                                       Elżbieta Bieńkowska

 

            Jestem kilkudziesięcioletnim działkowcem w Rodzinnym Ogrodzie działkowym „ŚFUP”          w Świdnicy. Nazwa „ŚFUP” pochodzi z nazwy Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych              w Świdnicy, która ten Ogród założyła ponad pół wieku temu dla swoich pracowników. Ze świetności Fabryki zostały już tylko wspomnienia, ale żywa pamięć pozostaje do dziś dnia. Jest nią właśnie nasz Ogród, w którym pracują jeszcze byli pracownicy tej Fabryki a także ich następcy – dzieci z własnymi rodzinami. Ten Ogród jest dla nas czymś więcej niż pieniądze, wygodne                   i beztroskie życie, bo praca na działce daje nam zdrowie, które jest dla nas najważniejsze. Wszyscy się znamy, pomagamy sobie i z małymi przerwami jesteśmy spokojni  o nasze ogrody  i prawa,               o które przez przeszło 20 lat walczymy.

Walczymy, bo władza rządząca wie, że ziemia ogrodów działkowych to wielkie pieniądze, które są bardzo potrzebne właścicielom gruntów ogrodów działkowych .Wiemy, że deweloperzy i urbaniści czekają na pomnażanie kapitału, wiemy, że w Warszawie  tzw. dekretowcy Bieruta też  niecierpliwie czekają.  na zadośćuczynienie i wszyscy naciskają  elity rządzące, a ta sięga po coraz  to nowe narzędzia walki  z działkowcami – z własnym społeczeństwem, aby mu odebrać działki.

Władza wie , że dopóki my działkowcy będziemy zjednani w swoim Polskim Związku Działkowców, to nie wiele ugra ale jednocześnie nie przestaje szukać narządzi i sposobów osłabienia naszej pozycji w państwie jako  stowarzyszenia.  Tym razem narzędziem tym jest Pani Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast bronić praw obywateli, wystąpiła do Pani Minister                      o stanowisko w sprawie konstytucyjności najważniejszych dla działkowców praw, przy czym                  w stanowisku tym  wypowiedziała się wprost, że te prawa są niezgodne z konstytucją.

Działkowcy pytają ze zdumieniem czy to, że byliśmy za rządów poprzedniej ustaw i  jesteśmy  pod rządami nowej ustawy członkami Polskiego Związku Działkowców, jest nie zgodne z konstytucją?

Czy to, że nowa ustawa daje prawo działkowcom aby z poszanowaniem demokracji dokonali wyboru  stowarzyszenia, które ma prowadzić ogród działkowy, też jest niezgodne z konstytucją?

Działkowcy w moim Ogrodzie są oburzeni  wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich                        i uważają, że to Rzecznik naruszyła konstytucyjny zapis o zakresie swojego działania..

            Pani Minister, w imieniu własnym i działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego”ŚFUP” w Świdnicy proszę o  szacunek dla ustawodawcy a tym samym o szacunek dla naszych praw zapisanych w ustawie, która została  uchwalona dla obywateli – działkowców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ze wszech miar nie powinno burzyć życia polskich działkowców i ich rodzin.

List swój przesyłam do wiadomości:

                                                                                                                      / - / Marian Rosiński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio