Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działkowcy od ponad 20 lat wciąż muszą się bronić" - 25.07.2014

                                   Jelenia Góra, 25 lipca 2014 r.
Jan Kołtok
Z Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Chemik” w Jeleniej Górze

                                                        Pani Elżbieta Bieńkowska
                                                        Minister Infrastruktury i Rozwoju


    Zapoznałem się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 czerwca 2014 r. skierowanym do Pani Minister o wyrażenie swojej opinii w zakresie najważniejszych dla działkowców przepisów ustawy  z dnia 13 grudnia o rodzinnych ogrodach działkowych, które Rzecznik kwestionuje co do ich zgodności z konstytucją.  Czytając to pismo nie mogłem pojąć dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciwko obywatelom.
My działkowcy jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawa, a tymczasem organ władzy państwowej, którego zadaniem jest bronić praw i wolności obywateli, występuje przeciwko ich legalnym prawom zapisanym w konstytucji w odniesieniu do wolności zrzeszania się, jak i  prawom zapisanym w ustawie o rod.
    Pani Premier
          Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrym prawem, ponieważ jej projekt napisali działkowcy, w którym wyrazili wolę pozostania w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Związek działkowców i zachowania praw do istnienia ogrodów oraz praw do działek. Ten projekt poparło prawie milion obywateli RP.  Czy te oczywiste fakty nic nie znaczą dla Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie skierowanym do Pani Minister podważa konstytucyjność tych praw, do których autorytety konstytucjonalistów nie mieli zastrzeżeń podczas sejmowych prac nad tą ustawą.
    Zwracam się do Pani Minister z apelem, aby obiektywnie  oceniła   zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich, które w swej istocie są próbą doprowadzenia do takiej zmiany  ustawy, aby  uwzględniała ona w swej treści zapisy projektu ustawy o ogrodach działkowych posła Stanisława Huskowskiego, który zakładał zrównanie z ziemią całego  ruchu ogrodnictwa działkowego i budowania na jego gruzach nowej struktury pozbawionej samodzielności, samorządności i niezależności.
Niech Pani Minister nie pozwoli, aby działkowcy musieli od nowa walczyć o swoje prawa. Tej walki w okresie przeszło 20 lat mamy stanowczo dosyć. Nie my tych walk nigdy nie rozpoczynaliśmy a jedynie broniliśmy się. Tym razem chcemy wierzyć, że Pani Minister  w sprawie  rozpoczętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich zajmie  takie stanowisko, jakiego oczekują działkowcy.

Do wiadomości:
                                    / - / Jan Kołtok
1.    Rzecznik Praw Obywatelskich.
2.    Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców.
3.    Okręgowy Zarząd Sudecki
Polskiego Związku Działkowców.

Załącznik plikowy do pobrania

list_do_MIiR_Kotok.doc

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio