Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wierzyliśmy w sprawiedliwe państwo prawa - 23.07.2014

 

Świdnica 19.07.2014
                                                                                                   Pani

                                                                                      prof. Małgorzata Gersdorf

                                                                                      Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

                                                                                     Warszawa

 Szanowna Pani Prezes

 

             To co się dzieje w sprawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 lutego w Poznaniu znane nam działkowcom jest od kilku lat. Wierzyliśmy jednak, że w demokratycznym państwie prawnym wymiar sprawiedliwości wydaje wyroki sprawiedliwe. Jednak wyrok w sprawie  roszczeń Beaty N.za rzekomo bezumowne korzystanie z gruntu tego Ogrodu jest zaprzeczeniem konstytucyjnej  zasady demokratycznego państwa prawnego, która urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej.

W sprawie roszczeń Beaty N. dla sądów  nic nie znaczyły przesłanki, które podważały  nie tylko zasadność roszczeń, ale także  wskazywały w jakich okolicznościach doszło do uchylenia decyzji  wywłaszczającej byłego właściciela nieruchomości, na której dzisiaj znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy im. 23 lutego w Poznaniu.

Beata N. od Polskiego Związku Działkowców uzyskała już wiele milionów złotych i występuje nadal z nowymi roszczeniami wobec działkowców.Te miliony złotych, które  sąd przyznał Beacie N. zapłaciliśmy my wszyscy działkowcy w Polsce.

Z naszych własnych pieniędzy, które gromadziliśmy przez dziesiątki lat.Nie do pogodzenia jest dla nas wyrok, który w swej istocie to nas skazuje na karę zapłaty.

Wiemy, że w sprawie Beaty N. dopiero teraz organy ścigania badają zgłoszone dowody, że w przedmiotowej sprawie Beata N. posługiwała się sfałszowanymi dokumentami. Dlaczego nie badano tego  zanim sąd wydał wyrok nakazujący nam działkowcom zapłacić ponad 7 milionów złotych.

Na to pytanie działkowcy oczekują rzetelnych wyjaśnień.

 

            Szanowna Pani Profesor, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Solidaryzujemy się z działkowcami z Poznania, bo to bezpośrednio dotyczy  nas jako polskich działkowców i dlatego zwracamy się do Pani o zainteresowanie się tą sprawą i pomoc w jej sprawiedliwym zakończeniu.

 

Do wiadomości:

Krajowa Rada PZD.

Prokurator Generalny RP.

 

                                                                                                     Za zarząd ROD „SFUP”

                                                                                                        Prezes

                                                                                                 Marian Rosiński

                        

                  

 

           

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio