Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dlaczego znowu podważany jest sukces miliona obywateli? - 21.07.2014

                                                                               Wałbrzych, dnia 18.07.2014r.

 

 

Irena Pypno

działkowiec  z Wałbrzycha

 

 

 

 

                                                                                 Pani

                                                                                 Teresa Lipowicz

                                                                                 Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 

         Artykułem „Monopol na działkach ma się dobrze” zamieszczonym w Rzeczpospolitej oraz listem Pani skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Pani Elżbiety Bieńkowskiej rozpętała Pani burzę z piorunami w środowisku działkowców.

Muszę przyznać, że czytając ten artykuł a następnie list przecierałam oczy ze zdumienia –  Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciw działkowcom. Nie do wiary!

Przecież jego zadaniem jest stać na straży praw człowieka i obywatela, a wiec powinien wspierać działkowców a nie występować przeciwko nim.

My, działkowcy to w przeważającej części emeryci i renciści. Utrzymujemy się ze skromnych rent i emerytur. Spora część nas to również osoby bezrobotne, dla których zasiłek stanowi główne źródło utrzymania. Uprawy na działce są sporym dodatkiem do naszych dochodów. Ponadto, praca na działce daje nam zdrowie, czujemy się jeszcze potrzebni na tym świecie. Z uwagi na wiek i niewielkie comiesięczne dochody zaliczamy się do słabszej warstwy społecznej, która wręcz wymaga opieki prawnej.  Tymczasem Pani Rzecznik pod naciskiem różnych grup deweloperskich wszczyna kolejną wojnę działkową, którą gnębieni są działkowcy od przeszło 20 lat.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 roku to nasz ogromny sukces. Pod obywatelskim projektem tej ustawy ja również złożyłam swój podpis. Byłam pewna, że w końcu będę w spokoju mogła uprawiać moją działkę.

Ustawa ta  w pełni zabezpiecza nasze prawa, co jest dla nas najważniejsze a w związku z tym jest bardzo korzystna i w pełni demokratyczna, zgodna ze wszystkim zasadami zawartymi w Konstytucji RP m.in. z zasadą wolności zrzeszania się, demokratycznego państwa prawnego i zasadą społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Pani Rzecznik

Proszę o  dokładne wczytanie się w zapisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku  o rodzinnych ogrodach działkowych i dokładne przemyślenie rozwiązań tam zawartych. Prosimy o wycofanie się z kolejnej wojny przeciw ogrodom i działkowcom!   

Czy Pani Rzecznik nie ma ważniejszych spraw i problemów  które należałoby rozwiązać, jak np. prawo do pracy a  narastający problem bezrobocia wśród młodych ludzi,  czy prawo do świadczeń zdrowotnych ludziom umierającym, którzy w kilkuletniej kolejce nie doczekali zabiegów medycznych finansowanych z ich składek przez NFZ?!

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                     / - / Irena Pypno

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio