Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie dzialkowców z OZ Świętokrzyskiego z Posłem PO Arturem Gieradą - 18.07.2014

W dniu 17 lipca br. odbyło się spotkanie z Wiceprzewodniczącym PO w województwie świętokrzyskim – Posłem na Sejm RP Arturem Gieradą.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie aktualnych wydarzeń jakie dotykają polskiego ogrodnictwa działkowego i miliona działkowych rodzin. Chodzi oczywiście o wyrok NSA w zakresie altan ogrodowych oraz wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbiety Bieńkowskiej.

W trakcie półtoragodzinnej rozmowy przedstawiono Panu Posłowi  pełną informację o potencjalnych skutkach wyroku NSA, reakcji działkowców
na przedmiotowe orzeczenie oraz fakt powołania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan” jako wyraz determinacji całego środowiska w celu uchronienia wypracowanego majątku od piętna samowoli budowlanej i nakazu rozbiórki.

Pan Poseł z uznaniem odniósł się do faktu kolejnej inicjatywy obywatelskiej polskich działkowców i jednocześnie wyraził swoje daleko idące zdziwienie treścią orzeczenia NSA. Potwierdził argumentację, iż kryterium przez jakie winno się oceniać legalność altany w ROD to jej powierzchnia oraz wysokość. Kwestia konstrukcji
i materiałów służących do jej wykonania nie powinna stanowić źródła do oceny zgodności z zapisami ustawy Prawo budowlane. W pełni poparł przygotowaną przez Komitet propozycję zmian legislacyjnych jako zmierzającą do zabezpieczenia altan ogrodowych przed widmem ich wyburzenia. Zapewnił także, iż będzie forsował
w swoim Klubie stanowisko pełnego poparcia w tymże zakresie przez posłów PO i jak najszybszej nowelizacji prawa.

W trakcie odbytej rozmowy nie mogło także zabraknąć drugiego z tematów, a mianowicie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii potencjalnej niekonstytucyjności przepisów przejściowych Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

Zapoznano Pana Posła z korespondencją jaką w tejże sprawie skierowały Stowarzyszenia Krośnieńskie i Przemyskie oraz Małopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych. Wskazano przede wszystkim na nieracjonalność owych wystąpień, nacechowanych jedynie na rozbicie dorobku ogrodów działkowych poprzez swoiste ich „zaoranie” organizacyjne i prawne. Przyjęta treść przepisów przejściowych czyni w pełni zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, zabezpieczając jednocześnie wszelkie prawa działkowców i ROD. Forsowana argumentacja o rzekomym dalszym monopolu, koniecznej przynależności do PZD czy wręcz uciemiężenia działkowców faktem istnienia ogólnopolskiej organizacji reprezentującej ich interesy jest zwyczajnie nieprawdziwa a wręcz szkodliwa poprzez nieustanne narażanie całego środowiska na kolejną niepewność co do istnienia ogrodów w naszym kraju.

Potwierdzeniem całkowicie odmiennej argumentacji od tej jaką przedstawiają w/w podmioty jest chociażby analiza zebrań ustawowych w okręgu świętokrzyskim. Już ponad połowa ROD opowiedziała się za pozostaniem w strukturach PZD
i co niezmiernie ważne, często decyzja ta zapadała niemalże jednomyślnie. Jest to najlepszym dowodem na to, iż najbardziej zainteresowani – sami działkowcy, doceniają rolę PZD na przestrzeni minionych lat oraz jego znaczenie w dalszej trosce o istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W powyższe argumenty w pełni wpisał się także Poseł A. Gierada, który jasno stwierdził, iż przyjęte rozwiązania w Ustawie o ROD w zakresie przepisów przejściowych były długo analizowane i konsultowane w Klubie PO oraz na odbytych spotkaniach na linii Komitet Inicjatywy Obywatelskiej – Premier RP. Zdaniem Pana Posła, uchwalone rozstrzygnięcia ustawowe są dobre i zabezpieczają przede wszystkim interesy działkowców i ogrodów. Nie należy Jego zdaniem ich zmieniać
i wprowadzać tym samym ponownej obawy o przyszłość ROD. Dobitnym zwieńczeniem wypowiedzi Posła Gierady wydają się słowa „zostawmy wreszcie ogrody działkowe w spokoju”.

Panu Posłowi przekazano niezbędne materiały, które posłużą Mu w trakcie rozmów w samym Klubie jak i z odwiedzającymi Go w trakcie dyżurów działkowcami.

 

                                                                                                          /-/ Jan Stańczyk

                                                                                                          Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio