Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ustawa działkowa satysfakcjonuje działkowców. Dlaczego przeszkadza innym? - 17.07.2014

Rzeszów, 16 lipca 2014 r.

 

 

Pani

Elżbieta Bieńkowska

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Prezesi rzeszowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zebrani na debacie w dniu 16 lipca 2014 r. dotyczącej bezpieczeństwa w ROD, zwracają się z prośbą do Pani Premier o zajęcie stanowiska w pełni popierającego nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20.06.2014 r. odbieramy z oburzeniem jako niczym nie uzasadniony atak na ogrody działkowe i chroniącą je ustawę przyjętą przez niemal wszystkich posłów w dniu 13 grudnia 2013 r. Uważamy, że działanie to zostało sprowokowane przez paru dobrze nam znanych osobników, nieustannie szkodzących działkowcom i ogrodom. Oburzające jest to, że osoby, których liczbę mierzy się w ułamkach procenta, chcą decydować o losie blisko miliona działkowców.

Ustawa nie gwarantuje wyłączności Polskiego Związku Działkowców na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych i w pełni realizuje wszystkie zalecenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. PZD przez ustawodawcę został potraktowany jako jedno ze stowarzyszeń uprawnionych do zarządzania ogrodami działkowymi, co w praktyce umożliwia działkowcom zakładanie odrębnych organizacji działających w tym obszarze. Wprowadzenie w przepisach przejściowych przekształcenia PZD w stowarzyszenie ogrodowe nie można odczytywać jako ukryte zachowanie monopolu PZD. Regulacja taka została przyjęta przez ustawodawcę jedynie w celu zachowania ciągłości funkcjonowania ogrodów. Odbywające się obecnie zebrania wszystkich działkowców, w większości przypadków podejmują uchwały o pozostawieniu ogrodów w strukturach organizacyjnych Związku. Wybory te odbywają się w sposób całkowicie demokratyczny. Działkowcy doceniają wieloletnie doświadczenie Związku w prowadzeniu ogrodów i jego nieustanne działania w obronie ogrodów i praw działkowców. Miały miejsce przypadki podjęcia przez działkowców decyzji w sprawie utworzenia odrębnych stowarzyszeń. Już sam ten fakt podważa tezę o zachowaniu w ustawie monopolu PZD na prowadzenie ogrodów działkowych.  

Oczekujemy, iż Pani Premier podzieli nasze argumenty i zajmie stanowisko odrzucające wątpliwości co do konstytucyjności nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

Z poważaniem

Prezesi rzeszowskich ROD

(lista podpisów w załączeniu)

 

Do wiadomości:

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Krajowa Rada PZD.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio