Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Ustawa działkowa jest zgodna z konstytucją. Będziemy jej bronili" - 16.07.2014

Piła, dnia 15 lipca 2014 r.

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd w Pile

 

 

 

 

                                                                                              Pani

                                                                                              Irena Lipowicz

                                                                                              Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                              Warszawa

                                                                                             

                                                                                                                                                                                    

                                                                                       

Szanowna Pani,

 

W dniu dzisiejszym zapoznaliśmy się z Pani pismem skierowanym do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawach argumentów wskazanych Pani przez Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego mogących świadczyć, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona w dniu 13 grudnia 2013 roku  jest niezgodna z konstytucją RP, ze względu na pozbawienie obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania się w celu użytkowania ogrodów działkowych oraz ze względu na nieuzasadnione uprzywilejowanie Polskiego Związku Działkowców w dostępie do nieruchomości przeznaczonych na ogrody działkowe.

Z niepokojem odbieramy treść tego pisma i nie zgadzamy się z zarzutami, że ustawa jest niezgodna z konstytucją RP, a Związek jest monopolistą. Stwierdzamy, że list ten jest początkiem kolejnej walki o grunty pod ogrodami działkowymi.

Szkoda, że Pani Rzecznik Praw Obywatelskich nie zwróciła uwagi w swoim piśmie na zapisy nowej ustawy, które zlikwidowały monopol PZD, rozdzieliły członkostwo w PZD od prawa do działki. Każdy działkowiec może zrezygnować z członkostwa w Polskim Związku Działkowców bez konsekwencji utraty praw do swojej działki. Poza tym ustawa zobowiązała wszystkie Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do zwołania zebrań wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zgodnie z ich wolą zarządzało ogrodem. Zebrania się odbywają i działkowcy licznie biorący w nich udział podejmują w sposób demokratyczny decyzje, aby to właśnie Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców zarządzało ich ogrodem. Pytamy więc w jaki sposób ustawa ogranicza działkowców  w prawie do dobrowolnego zrzeszania się ?  Nie ma podstaw do takich stwierdzeń.

Trudno nam uwierzyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast bronić zapisów ustawy o ROD gwarantującej działkowcom dalsze istnienie ogrodów działkowych, swym pismem pod wpływem pisma Dyrektora Studiów i Analiz Sądu Najwyższego wznieca kolejną wojnę z działkowcami  zapominając, że  większość z nich to ludźmi o niskich dochodach dla których działka jest jedynym miejscem wypoczynku i pomocą ekonomiczną.

Najbliższy czas pokaże komu znowu przeszkadzają rodzinne ogrody działkowe. Działkowcy wiedzą, że Związkowi Polskich Miast, który to już w grudniu 2013 roku wystąpił z wnioskiem do Prezydenta RP aby nową ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Szanowna Pani Rzecznik Praw  Obywatelskich,

 

Pragniemy poinformować Panią, że działkowcy, samorządy ROD oraz Okręgowego Zarządu PZD udzielili ogromnego poparcia uchwalonej obywatelskiej ustawie o ROD w dniu 13 grudnia 2013 roku.  Wspierały nas również  aktywnie w tej walce wszystkie samorządy lokalne, które znają bardzo dobrze rolę ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców dla rodzin działkowych i społeczności lokalnych. 

Działkowcy i samorządy rodzinnych ogrodów działkowych okręgu pilskiego nie będą bierni w sprawie podważania konstytucyjności nowej ustawy o ROD i swoje stanowiska prześlą do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wiceprezes Rady Ministrów, bowiem ustawa jest zgodna z konstytucją RP, uzyskała ogromne poparcie działkowców, którzy w liczbie 924 tysięcy ją poparli składając podpisy pod ustawą obywatelską do laski marszałkowskiej oraz  poparcie 441 posłów w Sejmie.  Takie poparcie dało nam gwarancje, że będziemy w spokoju uprawiać swoje działki.

Nie zgadzamy się aby  pismo  Rzecznika  Praw Obywatelskich dało początek nowej awanturze politycznej o rodzinne ogrody działkowe w Polsce.

 

                                                                                                              

                                                                                                               Wiceprezes

                                                                                                              OZ PZD w Pile

 

                                                                                                                Maria Fojt

 

Do wiadomości:

1. Prezydent RP Bronisław Komorowski,

2. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz,

3. Premier Rządu Donald Tusk,

4. Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki,

5. Posłowie i Senatorowie Ziemi Pilskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio