Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gryfińskie ogrody pozostają w PZD - 15.07.2014

Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie odbyło się zebranie działkowców, którzy zgodnie z obowiązującą procedurą mieli zadecydować, czy chcą pozostać w obecnych strukturach, czy też chcą wprowadzić jakieś zmiany organizacyjne. W spotkaniu tym uczestniczył Eugeniusz Rabuski z Zarządu Okręgu PZD w Szczecinie, który przedstawił wszystkie  aspekty pozostania lub wyłączenia się z ogólnopolskich struktur PZD. Najważniejszym plusem pozostania w dotychczasowych układach jest to, że dużo łatwiej jest działać w szerszym gronie, mając poparcie działkowców z terenu całego kraju, niż w pojedynkę, kiedy o wszystko trzeba zabiegać samodzielnie. Dotyczy to zarówno spraw finansowych, administracyjnych, jak i ogólnoprawnych. Obecnie największym problemem jest sprawa altanek, którą w masowym działaniu być może da się wywalczyć z pożytkiem dla działkowców.    

 

Z uwagi na to, że w ROD im A. Zawadzkiego zarejestrowanych jest 1823 działkowców w zebraniu, aby było one zgodne z prawem musiało uczestniczyć 912 działkowców. W terminie pierwszej tury przyszło ich 298, więc zebranie nie mogło podjąć żadnej wiążącej decyzji. W terminie drugiej tury działkowców było jeszcze mniej. W związku z tym zgromadzenie nie mogło i nie podjęło żadnej decyzji, zapadła samoistnie i   ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie pozostaje w obecnych strukturach. 

W trakcie spotkania Prezes Zarządu ROD w Gryfinie – Czesław Skonecki poinformował również przybyłych, że Zarząd przygotował pismo – apel do Marszałek Sejmu RP – Ewy Kopacz, skierowane też do wszystkich Klubów i Kół Sejmu RP, w sprawie orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie działkowych altanek. Orzeczenie to mówi, że altanka ma być niewielkim, ażurowym pomieszczeniem, nie związanym trwale z gruntem. Działkowcy, użytkując swoje działki przez wiele dziesiątek lat, działając w dobrej wierze, w oparciu o przepisy ustawy i regulaminy ROD budowali swoje altany zachowując wymagane wymiary ich powierzchni. W ogromnej większości są to budowle mające na celu ułatwienie wypoczynku na działce jak i zabezpieczenia posiadanego tam mienia. Wobec powyższego konieczna jest nowelizacja zapisów ustawy „Prawo Budowlane” w zakresie budowli wznoszonych przez użytkowników działek na  terenach ogrodów działkowych. Po zapoznaniu się z jego treścią podpisy pod nim złożyli wszyscy działkowcy uczestniczący w zebraniu.

Niezależny dziennikarz gryfiński

Andrzej Szczepaniak

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio